H. P. Hansens Vej

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Ses-hphansen1.jpg
H. P. Hansensvej. Foto ses 2012

Vej i Nykøbing Sjælland. Navngivet efter den socialdemokratiske politiker, Hans Peter Hansen, født 6. oktober 1872 i Nykøbing Sjælland.

Hans Peter Hansen var formand for Folketinget 1924-32, forsvarsminister 1932-33 og finansminister 1933-37.


Kilder: Gade- og vejnavnes oprindelse i Nykøbing og Rørvig, af Ole Skaarup, 1989, og Krak's Blå Bog, 1949.

Læs mere om H. P. Hansen på den danske wikipedia

H. P. Hansen

+


Lidt lokale fakta om Hans Peter Hansen

Hans Peter Hansen blev født den 6. oktober 1872 i Nykøbing Sjælland. Han var søn af arbejdsmand Ole Hansen og Kirsten Larsen.

I sine unge år var han landarbejder, inden han rejste til København.

H. P. Hansen blev senere en kendt person. Her skal forsøges at komme med fakta, der er udledt af folketællinger og kirkebøger om Hans Peter og hans familie indtil han i 1890 forlod Nykøbing og Odsherred.

Den 28. december 1867 blev i Nykøbing Sj. kirke viet ungkarl Ole Hansen, 25 år gammel og tjenende brændevinsbrænder Thomsen, Nykøbing og pigen Kirstine Larsen, 27½ år gammel tjenende hos sognepræsten Nykøbing.

Hvem var Ole Hansen?

Ole Hansen var født i Højby december 1842. Han var søn af indsidder Hans Jensen og Karen Sophie Nielsdatter. Ægteparret havde en 2 år ældre datter Christiane Eveline. I juli 1844 omkom Hans Jensen ved et ulykkestilfælde. Hustruen Karen Sophie boede hos sine forældre husmand og daglejer Niels Olsen og hustruen Karen Hansdatter, Karen Sophie ernærede sig og sine 2 børn ved vævning.

Ole Hansen kom til Nykøbing Sjælland i maj 1864 fra Højby og til at tjene hos bager Steincke. I 1867 da han blev gift med Kirstine Larsdatter tjente han hos brændevinsbrænder Thomsen.

Hvem var Kirstine Larsdatter?

Kirstine Larsdatter var født den 10. juni 1840 i Herrestrup, Grevinge sogn og var datter af Lars Larsen og hustrue Maren Jensdatter. Lars Larsen var husmand og daglejer. Ægteparret havde i 1845 4 børn i alderen 1 til 14 år. Lars og Maren blev separeret og datteren Kirstine kom i pleje hos Morten Madsen og Ane Jensdatter i Grevinge. Kirstine Larsdatter kom til Nykøbing i november 1859 fra Grevinge og kom til at tjene hos brændevinsbrænder Laurits Jensen. Da hun i december 1867 blev gift med Ole Hansen tjente hun hos sognepræsten Budde i Nykøbing.

Ægteparret Ole Hansen og Kirstine Larsdatter fik 4 børn, nemlig Jens Jacob i 1868, Hansigne Caroline Sophie i 1870, Hans Peter i 1872 og Anne Marie i 1875. Ved børnenes dåb er Ole Hansen opført i kirkebogen som arbejdsmand. Det var han også ved folketælling i 1880, da familien boede i Nørre Fjerding matr. Nr. 147. Ejerne af ejendommen var Niels Hansen og Ole Hansen.

Den 26. maj 1883 døde Ole Hansen kun 39 år gammel. I kirkebogen er anført at han led af ligfald (epelepsi). Den ældste søn Jens Jacob var blevet konfirmeret inden faderens død, medens de 3 yngste først blev konfirmeret i 1884, 1886 og 1889. Kirsten Larsdatter forblev enke, for ved folketællingen i 1890 var ejerne af ejendommen matr. 147 anført som Niels Hansen og Ole Hansens enke.

Ved folketælling 1890 tjente den 17 år gamle Hans Peter Hansen som karl i Nakke hos gårdejerske Marie Nielsen. I kirkebogen i Nykøbing er anført at Hans Peter Hansen blev udmeldt af Folkekirken i 1898.

Det er næppe på grund af disse fakta, at H. P. Hansen fik en vej opkaldt efter sig i Nykøbing, men hans omfattende virke blandt andet som borgmester, forsvarsminister og finansminister kan der læses om på den danske wikipedia

--ses 18. jan 2012, 12:06 (CET)