Ubberup

Fra odswiki
Version fra 6. maj 2012, 20:55 af SOC (diskussion | bidrag) SOC (diskussion | bidrag)
(forskel) ←Ældre version | Nuværende version (forskel) | Nyere version→ (forskel)
Skift til: navigering, søgning

Nedlagt landsby, som lå i Anneberg Skov i Odsherred.

I 1700-tallet begyndte man at interessere sig for skovene i Odsherred. Der blev ansat skovridere med forstmæssig baggrund, som kunne gøre skovdrift til en god indtægtskilde for kronen. Skovarealerne blev forøget, og det skete på bekostning af et par landsbyer. Ved Anneberg skov nedlagde man Ubberup, ved Ulkerup skov landsbyen af samme navn. Også i Skaverup blev nedlagt gårde. I stedet fik de kongelige Odsherredske skove et stort sammenhængende forstområde.

Ubberup bestod ved matriklen i 1682 af 7 gårde med 80 tdr land jord. Her lå desuden 6 huse, hvoraf det ene rummede en skole fra midten af 1700-tallet, mens et andet af husene var skovfogedbolig. I 1776 brændte landsbyen imidlertid, og året efter inddrog man de fleste af gårdene for derved at forøge Annebergs jorder. I 1782 blev resten af landsbyens gårde og huse nedlagt. Derefter blev der oprettet et teglværk på stedet, og jorderne blev tilplantet med skov.

Forhandlingerne med Ubberups sidste beboere om fraflytning viser at det næppe har været med glæde, at de accepterede de vilkår man tilbød dem. En gartnerenke i landsbyen lod sig nøje med at hendes søn' fik huset overladt til nedbrydning, så han kunne bruge materialerne andetsteds. En anden beboer fik plads i fattighuset i Højby, en tredje giftede sig med en husmandsenke i Hunstrup, hvis hus han fik i fæste uden indfæsteafgift, foruden han fik lov at tage materialerne fra sit hus i Ubberup med sig. En fjerde fik overladt en gárdlænge i Hunstrup, som han selv kunne forbedre ved hjælp af materialerne fra huset i Ubberup; ejeren af længen blev tilkendt en erstatning som den tidligere beboer i Ubberup dog måtte afdrage ved hoveriarbejde på Anneberg en dag om ugen. Det kunne med andre ord være omkostningsfrit at nedlægge landsbyer for alle andre end beboerne.

Da de først fraflyttede gårde i Ubberup blev nedlagt, erstattedes de dog ved at man mod syd og sydvest byggede 13 huse (Strandhusene), hver med et tilliggende på ca fire tdr land.

Kilde: Forsvundne landsbyer i Odsherred/ af Kurt Sørensen, 1983.