Sofus Jensen

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Sofus Jensen, sognerådsformand, Atterup, matr. nr. 1b, Grevinge sogn, Odsherred.

Han er født den 20. december 1891 i Veddinge.

Efter soldatertiden ved 4. Dragon rgmt 1911, der tog flere år af hans ungdom på grund af sikringstjenesten under 1. verdenskrig, var han fra 1917 først elev, og senere skyde- og gymnastiklærer på Ryslinge Højskole.

Derefter var han i ledelsen for Skytte- og Gymnastikforeningen på hjemegnen, og blev omkring 1920 formand for Holbæk amts 3. Hovedkreds.

I denne egenskab blev han den oprindelige ophavsmand til de dengang kendte Høve-fester, og blev kaldt "Høvestævnets Fader", og de har siden udviklet sig til det store Høve-stævne.

1923 blev han gift med Margrethe, og overtog hustruens fødegård i Atterup.

I 15 år var han formand for Husdyrbrugsudvalget indenfor Odsherreds Husmandsforening.

Han var i bestyrelsen for Holbæk Amts Svineforsøgsstation fra den blev oprettet.

Han var medlem af Statens Husdyrbrugsudvalg, og Landsudvalget for Svineavlernes ledelse.

Han formand for Grevinge Sogns Sygekasse i en årrække.

Han var formand for Frenderup Brugsforening.

Han var i bestyrelsen for Frenderup Vandværk.

Han var i bestyrelsen for Odsherreds Svineslagteri.

Han var i bestyrelsen for afkomstkommissionen for tyre, ligesom han har været dommer ved dyrskuerne gennem mange år.

1938 til 1949 var han medlem af det sjællandske husdyrbrugsudvalg.

Han var medlem af sognerådet fra 1937, og sognerådsformand 1950-1954.

Han afhændede gården 1972.

+

Hans bror, Carl Jensen, født 1901, lærte til bager i Vig, men drog 1932 til Finland hvor han erhvervede sig en landbrugsejendom. Han døde i Aaby i Finland omkring 10. november 1964, efter et års sygdom, og efterlod sig en finskfødt hustru, og to sønner, som er henholdsvis skolelærer og styrmand.

+

Kristine Jensen er født på gården, og som ung var hun syerske, men da hun blev gift med Fr. Petersen, flyttede hun til hans fødehjem i Atterup.


Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 17. december 1951 og 7. juni 1960 og 13. december 1961 og 10. november 1964 og 18. december 1966. - Odsherred Wiki 2015.--SOC 6. jun 2015, 19:30 (CEST)