Frenderup Brugsforening

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Luftfoto af Frenderup Brugsforening ca. 1960. - Bemærk benzintanken til venstre. Adresse: Egebjergvej 361A, Frenderup. matr. nr. 2e, Frenderup by, Frenderup.
I 1879 blev det første forsøg i Grevinge sogn gjort på at oprette en Brugsforening, der rigtig kom i gang i Frenderup hos husmand Søren Pedersen, matr. nr. 4, Kirkelund, under meget beskedne forhold.

Brugsforeningen blev oprettet 6. april 1879.


Historien:

1870 kom lærer Ferdinand Petersen til Frenderup, og han var en af de 3 initiativtagere til det første Engelstrup Forsamlingshus.

Det første møde om Brugsens start, blev holdt i Frenderup skole.

Den første bestyrelse bestod af gårdejer Niels Jensen, Plejerup, som var formand, gårdejer Lars Hansen, Plejerup, sognefoged Chr. Hansen, Gundestrup, mølleejer Lars Eriksen, Frenderup, gårdejer Hans Madsen, Grevinge og lærer Ferdinand Petersen.

Man overtog købmand H. C. Larsens varelager og butik, og ansatte ham som den første uddeler.

Ejendommen lå formentlig overfor mekaniker Schilling i Frenderup, hvor der også senere har været købmandshandel.

Man aftog i begyndelsen varer fra købmand Kirschbaum i Nykøbing Sjælland, dog brændevin fra købmand Petersen i Holbæk.

Efter nogle stridigheder med uddeleren, flyttedes Brugsen i 1864 til Søren Petersens ejendom "Kirkelund", hvor handelen foregik i Søren Petersens stuer, med ham som uddeler.

Ejendommen tilhører 1979 maler Poul Sørensen.

Forretningen gik ikke godt i de første år, men i 1884 antoges Søren Petersen som uddeler, og han fik arbejdet forretningen godt op.

1890 kunne der udbetales 10% i dividende. Uddeleren bevilgedes 3 kroner i kvartalet til bolsjer til børn, som handlede i Brugsen.

Der sluttedes kontrakt om kørsel af ankomne varer til skibbroen ved Siddinge Dæmning.

1893 købte Brugsen så ejendommen for 6.000,00 kr., plus 500,00 kr. for forskelligt løsøre.

Samtidig ansattes som uddeler Peter Madsen, Søren Petersen kom i bestyrelsen, og i 1885 bevilgedes han 8 kroner i rejsegodtgørelse for at deltage i Fællesforeningens generalforsamling.

Tiden fra århundredskiftet og frem til første verdenskrig forløb uden større dramatik.

1910 besluttedes at bygge til den vestlige side af ejendommen, ny butik og lejlighed til uddeleren.

1934 havde den ca. 100 medlemmer, og en omsætning på 96.000,00 kr.

1936 gennemgik forretningen en større modernisering.


Formænd:

Valdemar Jensen, Herrestrup. Han har været med i 49 år, deraf 13 år som uddeler og siden en del år som formand og revisor.

1904-1935 Chr. Sørensen, Frenderup, formand og revisor.

1910-1946 Vilh. Jensen, Frenderup, dels formand og dels revisor.

Tage Nielsen, Atterup.

1963 til 3. december 1973 Svend Olsen, der også sad en årrække i bestyrelsen.

Sofus Jensen, Atterup.


Uddelere siden 1916, dels efter avisreferat, dels efter hukommelsen:

1896-1900 Karl Simonsen

1900-1913 Valdemar Jensen, Herrestrup

1913-1919 Kristian Kristensen.

1919-1922 Peter Poulsen.

1922-1932 Christian Sørensen.

1932 til 1954 O. Bagge Hansen, som var fra Holmegårds Glasværk ved Næstved, og som 1954 skiftede til Vig Brugsforening.

Torben Andersen 1954-63. Han kom fra en stilling som uddeler i Skaverup Brugsforening, hvor han ikke nåede at være 5 måneder.

Arne Mølgaard Christensen 1963-70. Han kom fra Høve Brugsforening.

Hemmingsen 1970-71.

Hans Erling Nielsen, Bjerrede ved Køge, 1971-78.

Knud Erik Sørensen 1978-?

+

Forretningen udvides og moderniseres 1974-75.

1979 ved 100-års jubilæet ligger årsomsætningen på næsten 4½ million kroner, og keramiker Orla Jeppesen er formand.

Frenderup Brugsforening blev lukket og nedlagt 16. august 1991.

Bygningerne solgt til Inge Nielsen, som åbner en købmandsforretning med varer fra Købmandskæden.


Kilde: Holbæk amt 1933-34 udg. af Amtshistorisk Forening. - Grevinge Sogn, III bog, samlet af Anders Andersen. - Huse, Gårde og Godtfolk i Grevinge sogn af Gustav Jensen. - Holbæk Amts Venstreblad 2. april 1949 og 14. september 1954 og 14. december 1971 og 4. december 1973 og 30. marts 1979.--SOC 16. jul 2013, 22:35 (CEST)