Højby station

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Højby station 1909, Højby stationsvej 1, Højby. Postkort med motiv af Højby station. Flaget er hejst måske i anledning af banens 10-års dag. - Foto: Søren Bay, Asnæs.
Højby station, Højby Sj., Odsherred.

På pladsen er hvor Højby stationsbygning ligger, lå der der før banens åbning kun en bygning, det gamle mejeri. Men så snart man var klar over, hvor stationen ville blive bygget, tog man fat på opførelsen af en brugsforening (Vig Brugsforening).

I 1916 havde Højby godt 400 indbyggere, i 1950 op mod 600, men først i de senere år har væksten taget fart.

Den pyntelige Højby Kro ligger nær stationen, og hvor Sparekassen senere kom til, lå den gamle brugsforening, der i 1927 fik privat sidespor, som dog blev fjernet i 1950-erne.

Stationsbygningen blev udvidet i 1907 og i 1923.

Krydsningsspor blev anlagt i 1956.

En yderligere udvidelse af stationsbygningen fuldførtes i 1965, sammen med modernisering og regulering af forpladsen.

1974 opførtes en tilbygning for postvæsenet. Den oprindelige omfattende godstrafik medførte, at pakhuset måtte udvides i 1904, 1907 og 1923. Fast enderampe fandtes fra banens åbning.

+

Den første stationsforstander hed Hans Jespersen, og han var der fra banens åbning til 1. april 1916.

Stationsforstander 1916-31 Aage Windeløv - fra 1931 stationsforstander ved Nykøbing Sjælland station.

1947 den 6. august til 1964 var O. J. Femø stationsforstander, der efter at have fejret 50-års jubilæum ved privatbanerne 1963, har søgt sin afsked på grund af alder.

1947 den 1. august er stationsforstander Reiff bevilget afsked, for at overgå til privat erhverv.

1948 den 10. januar er stationsforstander Reiff, efter ansøgning, fritaget for hvervet som vejer og måler ved Højby station.

1964 den 1. august blev Ernst Larsen udnævnt til stationsforstander.

1967 den 1. august blev han stationsforstander ved Nykøbing Sjælland station.

1967 den 25. maj er overassistent Svend Larsen, der har været "konstitueret" siden Ernst Larsen flyttede til Nykøbing Sjælland station, udnævnt til stationsmester ved Højby station.

Samtidig blev stationsforstanderstillingen nednormeret til stationsmester.

Svend Larsen har været ansat ved Odsherreds Jernbane siden han fyldte 16 år, er "Nykøbinggenser", men har afløst ofte ved Højby station.

+

Bygningens historie:

Ejendommen består af en hovedbygning i èn høj etage med relativt lavt halvvalmet heltag. Ved sydenden er tilbygget et mindre retirade- udhus, forbundet med hovedbygningen ved hegnsmur og plankeværk.

Højby Station - ca. 1922. - Affotografering af postkort med stationen som motiv. - Følgende oplysninger er fra 1984: Bagved stationen til venstre ligger en lejekaserne, som ejedes af August Jørgensen. I dag er det "Skrædder Jens" - Jens Madsen, der ejer den. - Vindrosen pumper vand op til vandværket i byen. - Fotograf: Ukendt.

Yderligere mod syd er en af træ opført pakhusbygning.

Stationen er opført 1898 af samme arkitekt, og efter samme tegninger, som de øvrige mindre stationer på Odsherreds Jernbane. Arkitekten var H. Venck, der var overarkitekt ved DSB, og dermed også havde ansvaret for mange samtidige DSB-stationer.

Bygningen er opført i grundmur, med blank mur af røde sten indtil vindueshøjde, derefter hvidkalket. Taget der er halvvalmet, var oprindelig hængt med flad - dobbeltkraget falstagsten, men er i 1986 blevet omlagt med cementtagsten. Ved samme lejlighed er vindskederne blevet forsimplet, og der er kommet udstikkende spærrender i stedet for gesims på en del af bygningen.

Vinduerne er isat høje, fladbuede åbninger. Oprindelig var vinduerne småsprossede, men nu udskiftet til helglasruder. De oprindelige vinduer og døre kan endnu ses i det lille ratirade- og udhus. Vinduerne var kulørte og dørerne grønne.

Den rødmalede pakhusbygning med skydeporte mod banelegemet og mod læsserampen ved Stationsvej er opført af træ med en glat bræddebeklædning og dækket med tagpap.

Vindskeder og åse er elegant udskårne, som de oprindelig var på stationsbygningen.


Kilder:

Odsherred Tidende 23. juli 1947.

Odsherreds Jernbane 1899-1974 udg. af Dansk Jernbane-Klub.

Højby by og jorder udgivet af Trundholm kommune og Planstyrelsen 1987.

Holbæk Amts Venstreblad 10. januar 1948 og 1. august 1964 og 25. maj 1967. - Trundholm Lokalhistorisk Forenings blad nr. 2, 2003. - --SOC 1. jun 2012, 09:30 (CEST)