Rørvig Sandflugtsplantage

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Rørvig Sandflugtsplantage strækker sig fra Lynghusvej, v. Lyngkroen og ligger på venstre side hele vejen til Rørvig langs Kattegat. Hvis man lige inden Rørvig drejer til venstre ad Nakke kirkevej, og holder til venstre ved Rørvig kirke ad Telegrafvej, kommer man ned til en parkeringsplads hvor der også er toiletter, der er åbne om sommeren. Her kan man gå ad en Redningsvej hele vejen til Dybesø med Kattegat på den ene side, og Plantagen på den anden.

Ved slutningen af Jægerstenalderen for 6.000 år siden stod havet omkring den nordlige del af Danmark betydeligt højere end nu. Det gælder også Odsherred, der var delt op i en række øer, og det er her den gode landbrugsjord findes i dag.

Siden er landet hævet og områderne mellem øerne er nu tørlagt. Netop på den tørlagte havbund findes Odsherreds store sommerhusområder og altså også Rørvig Sandflugtsplantage. Den tørlagte havbund består af sand og sten, og sandet kan blæse sammen i vandreklitter, hvis jorden ikke er dækket af planter.

Sandflugten har siden 1500-tallet været et problem for området. Rørvig kirke ligger endnu der, hvor der i middelalderen lå en by, men på grund af sandflugten måtte man senere flytte byen ned til fiskerlejet ved stranden, og opgive byens marker ved kirken.

Midt i 1800-tallet blev det erkendt, at effektiv bekæmpelse af sandflugten var nødvendig, og med en ny lov i 1867 blev ansvaret for at løse sandflugtsproblemerne i Jylland lagt på staten, mens amterne skulle løse opgaven på øerne.

Rørvig Sandflugtsplantage er et stort sommerhusområde, der er varieret og smuk med mange farver og former, og hvert år trækker store mængder af fugle henover Rørvig-halvøen, og på havet ud for stranden ligger der hele året edderfugle og andre vandfugle.

Kildemateriale: Miljøministeriets folder.--SOC 20. jul 2011, 16:18 (CEST)