Odsherred Andelsvaskeri

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Odsherred Andelsvaskeri, Odsherred.

1946 den 20. september afholdtes stiftende generalforsamling af Odsherreds Andelsvaskeri på Grønnehavehus.
Skønt der havde tegnet sig 818 andelshavere, var kun ca. 100 mødt op.

1946 den 28. september er den hidtidige udvalgsformand, lærer Ingvard Christian Eilersen, valgt til formand og direktør Villiam Nybjerg til kasserer.

1948 den 29. april på generalforsamlingen på Hotel Phønix omtalte formanden lærer Ingvard Christian Eilersen, Nykøbing Sjælland planerne om oprettelse af et centralvaskeri for hele amtet, men man skulle først løse spørgsmålet om arbejdskraft.
Indenfor selskabet var intet sket, da det ikke var til at få byggetilladelse, da alle materialer skal bruges til boliger.
Siden sidste generalforsamling var man blevet indmeldt i Landssammenslutningen.

1948 den 1. maj er gårdejer Steffen Jørgensen valgt til kasserer, et hverv som hidtil er varetaget af formanden.

1948 den 25. oktober var der kun mødt 40 interesserede op til generalforsamlingen. resten af de 800 andelshavere gik man ud fra var indforstået med sammenslutningen af alle 5 andelsvaskerier i Holbæk amt til et Amtsvaskeri.
Det står frit for andelshaverne at udmelde sig nu, men vil de ind igen, skal de betale det tredobbelte beløb i indskud og garanti, hvilket også gælder nye andelshavere.

På generalforsamlingen den 25. oktober medfører vedtagelsen, at der kun bliver bygget 1 vaskeri, som skal betjene samtlige andelshavere i hele amtet. Tøjet hentes og bringes efter de samme regler, som er angivet i de nuværende vedtægter. Men det bliver betydeligt billigere end hvis man skulle bygge 5 små vaskerier. Prisen ville stadig blive 1 krone pr. kilo vask, inc. afhentning og udbringning.

1948 den 11. november viste det sig ca. 300 havde meldt sig ud af andelsvaskeriet, hvilket svarer til ca. 40%, og heraf de fleste i Nykøbing Sjælland.


Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 21. og 28. september 1946. - Odsherred Tidende 28. og 30. april og 1. maj og 26. og 28. oktober og 11. november 1948.--SOC 10. jan 2017, 13:36 (CET)