Nykøbing Sjælland Telefoncentral

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Nykøbing Sjælland Telefoncentral, Algade 48, Nykøbing Sjælland.

Telefonen i Nykøbing Sjælland blev af Københavns Telefon-Aktieselskab overtaget 1. januar 1896.

Den ejedes da af Assistent Skeel i Holbæk. Anlægget bestod af en samtalestation med 3 abonenter; den første var redaktør N. Vallentin Nielsen på Nykøbing Avis. En ledning gik til Holbæk ad hovedlandevejen over Svinninge.

Chr. M. JacobsenNykøbing Dagblad var nummer 2. Dette nummer bevaredes i mange år på hans trykkeri, det senere Central-Trykkeriet.

Siden blev der foretaget store forandringer, idet byabonnenterne har fået dobbeltledninger, og der er nedlagt jordkabler i gaderne.

Centralen var hos daværende bestyrer kroejer Wohlert på Algade.

1909 var nr. 45 på centralen dækkende 11 abonnenter i Rørvig, der under navnet Rørvig Telefoncentral - Isøre kom til senere, og det var en andelscentral.

1913 blev Nykøbing Sjælland selvstændig afdeling med 10 bicentraler, og redaktør N. Vallentin Nielsen valgtes til repræsentant.

1914 den 1. januar blev Rørvig Telefoncentral selvstændig under navnet "Isøre".

1918 er der nu 240 abonnenter, 21 centralledninger, og gennemsnitlig ekspederes 2.600 samtaler dagligt, og der blev dette år indført døgntjeneste.

Ved centralen er som forstanderinde frk. Caroline Petersen samt 6 telefonistinder. Caroline Petersen er søster til malermester Chr. Petersen.

1919 købte KTAS ejendommen på Grundtvigsvej 7.

1937 til 1954 var frk. Nicoline Christensen forstanderinde på centralen. Hun stoppede 1. december 1954 af helbredsgrunde, og flyttede til Holbæk. Hun har været ansat i KTAS i over 45 år. De første 22år virkede hun ved Holbæk Centralen, og efter nogle år i Faxse, kom hun 1937 til Nykøbing Sjælland.

1946 den 1. marts kunne kontroltelefonistinde frk. Valborg Petersen, Amtsstuegården, fejre 25 års jubilæum på centralen. Hun er formand for skiafdelingen i Odsherreds Vintersportsforening.

Holbæk Amts Venstreblad bragte den 7. januar 1938 Følgende:
Telefoncentralen i Nykøbing
har i Dag taget sine nye Lokaler og Apparater i Ejendommen paa Grundtvigsvej i Brug og er flyttet fra 1. Sal ned i Stuen. 
Kl. 12,15 fandt Omstillingen Sted. Tidligere, faldt en Klap ned ved Telefondamens Bord, naar en Abonnent ringede. 
Herefter viser Signalet for Opringning sig som et lille Blinklys ved Numeret. Dette giver behageligere Arbejdsforhold.
Man har ogsaa faaet mere Plads.

1946 den 1. juni er telefonistinde frk. Esther Gregersen, Nykøbing Sj., konstitueret som kontroltelefonistinde. 1. oktober 1946 udnævnt til kontroltelefonistinde.

1951 først i september blev arbejdet med at grave telefonledningen mellem Rørvig og Nykøbing Sjælland begyndt. Samtidig vil der blive lagt jordkabler ind til samtlige abonnenter på Rørvigvej fra Nykøbing til Lyngkroen. Den 1. oktober var man nået til Nykøbing og samtidig benytter man lejligheden til at nedlægge sidekabler til Billesvej, Præstevænget, Vinkelvej og Tværvej, med henblik på senere udvidelser.

1952 købte KTAS et areal i Præstevænget, og i 1954 stod en bærefrekvensstation klar.

1954 den 1. december ansattes Anna Ørbech, Fuglebjerg, som forstanderinde af 2. grad, og hun kommer fra Slagelse, hvor hun fejrede 25-års jubilæum, og forflyttedes efter 4½ år til Fuglebjerg, og nu til Nykøbing Sjælland.

1955 ekspederede man 1 1/4 million samtaler - hertil kommer de indgående udenbys, som ikke tæller her - Antallet af abonnenter er ca. 760, og er en lille signing på 10 stk., hvilket indikerer, at markedet nok er ved at blive mættet.

1956 den 21. august kunne forstanderinden frk. Ørbech fortælle til Holbæk Amts Venstreblad, at man havde 34 automattelefoner (mønttelefoner) under Nykøbing central.

1956 den 23. august indførte KTAS selvekspedition af mellembys samtaler. Ordningen består blot i, at abonnenterne forlanger den central, de ønsker et nummer på, og derefter selv bestiller nummeret, når centralen melder sig.

Telefonboks i Andelslandsbyen i Holbæk 2016. - Foto: S. Ole Clausen, 2016.
1957 den 23. juli er opsat en telefonboks ved centralen til Rigssamtaler og bestilling af telegrammer, hvilket man indtil nu kun har kunnet på posthuset (Nykøbing Sjælland Postvæsen), og på restaurationer med mere, da de almindelige telefonbokse kun kunne tage 10-øres samtaler. Der kan fra boksen ved centralen også føres 10-øres samtaler, og faktisk har der ikke været en telefonboks ved centralen før, som den eneste af de større byer i landet.

1960 den 16. januar er entreprenør Grønbæk Andersen netop gået i gang med at støbe grund til en udbygning af telefoncentralen på Grundtvigsvej, ud i haven bag det nuværende ekspeditionslokale, hvor der er plads til 10 telefonistinder, for selskabet har besluttet at der skal være plads til 6 telefonister mere om sommeren, når sommergæsterne gør ledningerne "glødende".

1962, da den nye udgave af telefonbogen blev udsendt, og blev trykt af Holbæk Amts Venstreblad, viste den en stigning på 360 abonnenter, med de nye landcentaler og Nykøbing Sjælland, så man nu var oppe på 4586 abonnenter i Odsherred. For Nykøbing Sjælland cental var der 1007 abonnenter.

1964 i oktober begyndte arbejdet med en tilbygning af en etage, som stod færdig 1965.

1964 til 1966 var forstanderinden frk. Emilie Hansen, der er født 1913, og havde en lang tjeneste bag sig i K.T.A.S. inden hun kom til Nykøbing Sjælland. Hun døde kun 53 år gammel i en tragisk bilulykke på Lolland den 11. februar 1966.

1966, senest 1. december, tiltræder som forstander fru Ellen M. Nielsen, der siden 1940 har været ansat ved centralen i Holbæk, og som blev forstanderinde 1950. Hun tiltræder så snart centralen i Holbæk bliver fuldautomatisk, og rykker så til Nykøbing Sjælland, hvor automatiseringen ligger lidt ude i fremtiden.

1969 den 29. april om aftenen kl. 21.00 blev centralen fuldautomatisk.

+

1970 den 30. juni blev Rørvig Telefoncentral - Isøre fuldautomatisk, og skiftede navn til Rørvig.

1982 den 1. oktober blev det nye telefonhus på 500 kvm på Præstevænget taget i brug med den nye digitale teknik.

Den nye central fik plads til 5.000 nye telefonnumre, for man var tæt på at få brugt numrene op til 41 40 00.

+

1896 var der 120 abonnenter.   - 1920 var der 320 abonnenter. - 1938 var der 600 abonnenter. - 1950 var der 900 abonnenter. - 
1960 var der 1.100 abonnenter. - 1969 ved fuldautomatiseringen var der 1.400 abonnenter. 


Kilde: Sjællandske byer og deres mænd udg. af National-Forlaget 1918. - Holbæk Amts Venstreblad 31. august 1946 og 3. september og 30. oktober 1951 og 30. november 1954 og 10. januar og 15. og 21. august 1956 og 23. juli 1957 og 16. januar og 9. april 1960 og 8. maj 1962 og 15. juni 1966 og 29. april 1969 og 14. januar 1982. - Odsherred Tidende 27. februar og 13. juni 1946.--SOC 30. okt 2011, 11:42 (CET)