Niels Hansen Riisegård

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Niels Hansen Riisegård
Niels Hansen Riisegård, gårdejer, Riisegård, matr. nr. 16a m.fl. af Riis, 19a af Lammefjorden og 79a m.fl. af Asnæs Lammefjord, Riis by, Fårevejle sogn og kommune, Odsherred, Holbæk amt.

1880 købte Niels Hansen Riisegård gården.

Han er født 23. februar 1854 i fattige kår i Røsnæs, og måtte tidligt ud at tjene som gåsedreng.

Han var på Vallekilde Folkehøjskole.

1874 lærte han mejeribrug på Lerchenfeldt hos foregangsmanden etatsråd Holm.

Derefter kom han til Asnæs-egnen som Malkelærer.

Så kom han til Samsø, hvor han lærte sin hustru at kende.

1894 oprettede han gården til Riisegårds Legatstiftelse, der indtil 1917 ledes af stifteren selv. Dette år gik gården over til selvejende Institution med en bestyrelse på 5 medlemmer, af disse vælges de to medlemmer inden for stifterens familie, et af Fårevejle sogneråd, et af Frelsens Hær og et medlem af Vallekilde Valgmenighed.

Stiftelsens formål er dels at støtte stifterens slægt, dels at støtte forskellige formål som Frelsens Hær, Vallekilde Valgmenighed,


Han blev gift første gang 1897 med Frederikke, der er fra Samsø, og som er datter af birkdommer Bay.

1878 oprettede han Ørbækskilde Mejeri i Veddinge.

1888 købte han Riisegård, hvor han senere oprettede et teglværk.

Allerede de første år, mens han boede i Veddinge, forpagtede han jorden på den nyligt udtørrede Lammefjord, og efterhånden blev han ejer af 1.000 tdr. land på Lammefjorden.

Han byggede den første bygning på den øde plads ved Fårevejle station, ligesom han stod i spidsen for mange andre ting.

Frederikke Bay døde 1893.

Niels Hansen Riisegård var meget religiøs, og brugte meget tid på religiøse formål, bl.a. også Frelsens Hær, hvor han og hans børn havde dannet et musikkorps, hvormed de rejste rundt og underholdt ved møderne.

Han blev gift anden gang 23. august 1897 med Marie, der var sypige, og som er født 1864 i Mørkøv, som datter af arbejdsmand Bent Hansen.

1914 foretog han en jordomrejse sammen med sin datter, for at studere kristenliv og gudsdyrkelse under andre himmelstrøg.
Rejsen varede 4 år.
Da han kom hjem forsøgte han med dyrkning af amerikanske sveskeblommer, for når de trivedes i Amerika, så kunne de da også godt på Lammefjorden.
Men de kunne de så ikke!

Niels Hansen Riisegård døde natten til den 15. oktober 1948, året efter han kunne havde holdt guldbryllup med sin første hustru.

I første ægteskab var 7 børn. Heraf fotograf Søren Bay, Asnæs, lærer Viggo Bay, Tirslund i Sønderjylland, fru Valborg Lisberg, gift med bistadefabrikant Lisberg, Fårevejle, enkefru Helga Bentsen, Ny Fårevejle og enkefru Albertine Nielsen, Kalundborg.

I andet ægteskab var 5 børn. Heraf har en søn Bent Riisegård en gård i Fårevejle, Hans Riisegård er farmer i Argentina og Niels Riisegård bor i København. Datteren Karen er gift med Johannes Jensen, Kroenborg, Fårevejle, og datteren Marie er gift med frimenighedspræst Jacobsen, Stridsholt.

+

1945 den 15. marts har frk. Else Riisegård Hansen solgt sit hus ved Fårevejle station til arbejdsmand Bernhard Nymark og Sv. Å. Jensen.

+

Sønnen Hans Riisegård døde 62 år gammel i Argentina 23. april 1962.

Han rejste til Argentina 1924 og fik efter få års forløb sin egen farm.

Familien var sidst hjemme 1950 da børnene var små. I ægteskabet er to drenge, som går i dansk kostskole i Argentina.


Se også: Riisegård.


Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 23. august 1951 og 1. maj 1962. - Odsherred Tidende 10. marts 1945 og 13. maj 1946 og 20. august 1947 og 23. februar og 15. oktober 1948.--SOC 21. dec 2017, 14:03 (CET)