Højby Andelsmejeri

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Højby Andelsmejeri (med Højby Brugs til venstre i billedet) - ca. 1900
Det ene af Højby's to mejerier - også betegnet som husmændenes mejeri. Mens Ellingebjerg Andelsmejeri mest blev brugt af gårdejerne.

Højby Andelsmejeri lå på adressen Højby Hovedgade 22.

Højby Andelsmejeri blev oprettet i 1893 under medvirken af konsulent Dencker.

I 1931 havde mejeriet 128 leverandører med 580 køer - heraf 1 over 20 køer og 61 med 4 køer eller derunder.

Personale i 1931: Mejeribestyrer, 1 mejerist, 1 elev, 1 kontrol-assistent, 1 kusk og leverandørernes 10 kuske.

Formand i 1931: Oluf Pedersen, Skaverup, Fredhjem, Stårup, tidligere (Egebakkegård), formand fra 1925 til 1940.

Bestyrer i 1931: Jørgen Holm, mejeribestyrer på Højby Andelsmejeri fra 1908.

1940 blev gårdejer Peter Olsen, Nyvang, valgt til formand, og han flytte med over til Ellingebjerg Andelsmejeri som formand 1948.

1945 den 26. maj fejrede man parcellist Peter Jensens 25 års jubilæum som mælkekusk.

1947 gik man helt over til elektrisk drift.

1948 den 7. maj på en ekstraordinær generalforsamling besluttede man at nedlægge mejeriet 1. oktober.

Til at tiltræde Ellingebjerg Andelsmejeris bestyrelse valgtes formanden Peter Olsen og næstformanden Chr. Larsen, Lillevang.


Se også: Højby ny Andelsmejeri.


I Højby by og jorder udgivet af Trundholm kommune og Planstyrelsen 1987 kan man læse følgende:

Højby Hovedgade 24, matr. nr. 12b, Højby by, Odsherred, ligger et grundmuret bygningskompleks bestående af to gadelænger, en baghuslænge og en forbindelse til sidelænge mellem disse. Alle bygninger, der istørrelse og facadebearbejdelse har industriel karakter.

Grundkernen i bebyggelsen er den østre gadelænge, opført 1893 til Højby Andelsmejeri.

Med udgangspunkt i mejeribygningen er der bygget til og om, senest 1982 ved den vestre gadelænge.

Bebyggelsen indeholder i dag kontor, værksted og to beboelser.


Kilde: Dansk Mejeristat, udg. af Selskabet "Vort Samfund", 1931.

Kilde: Højby by og jorder udgivet af Trundholm kommune og Planstyrelsen 1987 - Holbæk Amts Venstreblad 12. november 1977. - Odsherred Tidende 24. maj 1945 og 8. og 19. maj 1948.--SOC 16. maj 2012, 16:32 (CEST)