Hans Peter Hansen

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Hans Peter Hansen, arkitekt, brandinspektør, Vesterbro, Nykøbing Sjælland.

Han er født 26. juni 1878 i Svinninge som søn af tømrer Chr. Hansen og hustru Karoline Sofie, født Larsen.

Svend 1898.

Mester 1901.

I mange år var han bygmester og arkitekt i Svinninge.

Han blev gift 6. maj 1902 med Jensine Laura Hansen, født Jensen.

Teknisk kyndigt medlem i Svinninge kommune.

I 15 år formand for Svinninge sogns Venstreforening

Medlem af bestyrelsen i Holbæk amts Bygmesterforening.

Opmand i Bygningskonf. for Landet Danmark.

Vurderingsmand i Landbygningernes Brandforsikring og repræsentant for samme til 1948, da han faldt for aldersgrænsen, og blev afløst af S. Rud-Petersen, landinspektør, Nykøbing Sjælland.

Mangeårig medlem af Husmandskommissionen i Holbæk amt.

1928 etablerede han sig i Nykøbing SjællandVesterbro.

Bestyrelsesmedlem i Svinninge Brugsforening Garantforening.

Medlem af Svinninge sogneråd i flere perioder.

Oprettet Sundhedsvedtægt i Svinninge kommune.

Oprettede de første motorsprøjter på landet i 21 byer, og på 8 herregårde.

Brandinspektør i Nykøbing Sjælland Brandvæsen fra 1928.

Repræsentant for Bedre Byggeskik.

I 13 år næstformand i forretningsudvalget for Venstres Odsherredskreds.


Dansk Håndværker Stat bind 3 udg. på Arthur Jensens Forlag 1933. - Holbæk Amts Venstreblad 25. juni 1953. - Odsherred Tidende 11. september 1948.