Overby

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Overby, Odden sogn,Sjællands Odde, Odsherred.
Byhaven, Overbygade, i Overby 1950. - Til højre ses købmand Trampedachs forretning. - Fotograf: Søren Bay, Asnæs.

Som bebyggelse Overby og Yderby tilbage til 1370 (Øfræby og Vtræby). Men endelsen by tyder på at bebyggelserne er langt ældre.

Et fund af en harpun-spids ved Overby fra omkring år 7000 før Kristi fødsel viser, at stedet har været beboet i årtusinder.

Endnu på det tidspunkt har Odden været en ø. Sammenholdt med forholdene ved Nygård, og mellem Nykøbing Sjælland og Rørvig, hvor havbunden hævede sig, og blev nyt landområde, er det nærliggende at antage, at området vest for Ebbeløkke Bakke har været overskyllet af havet endnu i 1300-tallet, og dermed adskilt Odden fra det øvrige Odsherred.

På Casper Wessels kort for det Kg. Videnskabers Societet i 1771 er stadig angivet et stort moseagtigt område på dette sted.

I 1370 tilhørte Overby bispestolen i Roskilde, med undtagelse af en enkelt gård, som bispen havde i pant af kronen.

Her ligger den anseelige Odden kirke.

Odden Præstegård med en stuelængde på 19 fag, og de øvrige 3 længer på tilsammen 62 fag, alt i bindingsværk, klinede vægge og stråtægt tag.

Overby Skole opført 1736 af god bygning med de befalede indretninger, have, samt et jordlod på 6 tdr. land, med ca. 85 skolesøgende børn, og en lille bogsamling.

1832 ligger her 17 bøndergårde, 2 boelsteder, 19 huse med jord, 3 huse uden jord, og en vejrmølle (Liremølle).

Først i 1900-tallet var her både skole, mølle og et afholdshotel, 2 købmænd, 1 tømrerværksted, 1 smedje, 1 træskomager og 1 gartner, og længere tilbage i tiden var der tillige fattighus og et gadekær midt i byen.

1948 fik man etableret gadebelysning.

1950 den 8. marts fik Overby Lyng endelig elektricitet. Det gamle elektricitetsværk på Odden kunne ikke nå ud til Overby Lyng, og da Svinningeværket overtog strømforsyningen, blev der godt nok lagt en højspændingsledning ud, men man kunne ikke få materialer til den fornødne transformer. Nu er den omsider færdig.

Se også: Byhaven i Overby.


Kilde: Det yderste Odsherred af Kurt Sørensen, forlaget Klæbel 1982. - Odsherred, en topografisk beskrivelse af dr. J. H. Larsen 1832. - Trundholm Lokalhistoriske Forenings blad nr. 2 1989. - Holbæk Amts Venstreblad 9. marts 1950. - Odsherred Tidende 19. januar 1948.--SOC 6. maj 2012, 20:34 (CEST)