Galtebjerg

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Galtebjerg, Ellingevej 3, Vester Højby, Højby Sj. matr. nr. 24.

Gården ejes af enkefru Sofie Margrethe Nielsen, der er enke efter parcellist Hans Nielsen, som døde 1945.

Hun er født i Ledstrup i Egebjerg sogn 11. februar 1894.

Ejendommen har tidligere været smedje, men siden 1891 har den været drevet som landbrug.

Stuehuset er opført i 1796, kostald og hestestald 1912.

Arealet var ved overtagelsen 1924 på 7½ tdr. land. I 1928 er der tilkøbt 1½ tdr. land. Der er plantet en del frugttræer.

Besætningen er på 2 heste, 5 kreaturer og 4 svin.

Hans Nielsen har været på Roskilde Højskole 1908, og var formand for Højby Sogns Sygekasse fra 1940 til 1944.


+


Maja Andersen skriver i Trundholm Lokalhistorisk Forenings blad nr. 4, 2006:

Galtebjerg.

Den tidligere ejer, Ib Nielsen, mener, at det oprindelig var et gadehus, der blev flyttet ud fra byen ved landsbyudskiftningen i 1794, og fik tillagt nogle få tdr. land.

Omkring halvdelen af gårdene i Højby blev dengang »revet« ned og genopført udenfor byen, hvor de fik deres marker samlet.

Ejendommen kaldtes Galtebjerg, muligvis efter bakken bag huset.

Den er nu helt forsvundet, den blev gravet væk i årene 1965-69.

Der var smedie på ejendommen indtil 1891.

Der kan endnu findes spor fra smedearbejdet i jorden, små jernstumper fra hestesko og andet.

Smeden hed Birkedal.

Stuehuset, der jo nok er godt 200 år gammelt, har vægge af ler, og der er meget lavt til loftet - kun 185 cm - og derunder ligger bjælkerne. Det fortæller jo, at folk ikke var ret høje dengang.

Ibs forældre, der kom fra skovridergården »Mantzhøj«, hvor hans far havde været forpagter i 8 år, købte ejendommen i 1924. Der var dengang 8 tdr. land, året efter fik de i 1 1/2 tdI. land på Trundholm mose, som var Statens ejendom.

Det kunne ikke belånes eller ejes, man betalte en vis pct. til Staten af grundskylden.

Der var 5 børn i hjemmet dengang, og senere kom Ib til. Der var ikke meget plads i det gamle hus, to små stuer og et soveværelse, hvor der ikke var noget loft, men åbent helt op.

Det blev dog hurtigt ordnet og det blev løftet, så der var lidt mere normal lofthøjde.

Ibs far kørte i 17 år mælk til Ellingebjerg Andelsmejeri. Det var nødvendigt med noget arbejde udenfor hjemmet med så stor en familie, og det var sløje tider for landbruget både før og i 1930erne.

Ibs far døde i 1945 og hans mor i 1968.

Der hører mange andre bygninger end det gamle stuehus til ejendommen.

Staldlængen blev bygget i 1912, og efter krigen er der bygget flere gode store længer med moderne udstyr.

Nu (2006) er ejendommen solgt til Trundholm Kommune, som skal bruge jorden til byggeri af Højby ny Plejecenter m.v.

Første spadestik blev taget den 30. august, og der er fuld gang i arbejdet.

Efter planen skal plejehjemmet stå klar til brug om godt et års tid.

Ib er flyttet over på den anden side af vejen. Og derfra kan han se, hvordan arbejdet med byggeriet skrider frem.

Om nogle år er alle spor af Galtebjerg nok forsvundet.


Kilde: Holbæk amt udg. af Dansk Kulturhistorisk Forlag 1947.--SOC 28. nov 2011, 00:24 (CET)