Fårevejlegård

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Fårevejlegård i haven 1926.
Gårdejerparret Bertha og Marius Jensen med familie og folkehold.
Forrest siddende fra højre: Nr. 2 Marius Jensen. – Nr. 3 Bertha Jensen.
Fårevejlegård pr. Fårevejle, Kalundborgvej 22, Fårevejle sogn og kommune, Odsherred, Holbæk amt, matr. nr. 8a m.fl. af Fårevejle og 3a m.fl. af Stubberup.

Gården ligger syd-vest for Fårevejle by, ca. 100 m vest for landevejen Nykøbing-Svinninge med en afstand til Fårevejle station på 4 km og til Nykøbing Sjælland på 21 km.

Gården var tidligere fæstegård under Dragsholm Hovedgård, og flyttedes under den store landboreform i slutningen af det 18. århundrede ud på sin nuværende plads.

Den købtes 1873 af den daværende fæster Hans Jensen, der i 1912 efterfulgtes af sønnen Marius Jensen og hustruen Bertha, den nuværende ejers far og mor.

1938 blev Marius Jensen formand for Fårevejle Sogns Spare- og Lånekasse til 1945.

1945 den 14. juli døde Marius Jensen.

Ejendomsskyld 89.000,00 kr. - Jordværdi 55.300,00 kr. - Brandassurance for bygninger 72.000,00 kr.

Samlet areal 55 hektar, deraf ager 36 3/4, eng 5 1/2, have og gårdsplads 3/4, areal på Lammefjorden 12.

Bygningerne er af grundmur, stuehuset er bygget af gule sten, og har skifertag, laden med trimpel og paptag, kostald og svinestald med trimpel og tag af jern og eternitskifer, hestestald og vognport med stråtag.

Til ejendommen hører et arbejderhus.

Lys og kraft fra Svinninge Højspændingsværk.

Bestyrer på gården i 45 år var Lars P. Nielsen, der først var på Stubberupholm, men fik sit blivende sted på Fårevejlegård. Han er født 1872 og døde 18. juni 1950.

+

Halfdan Jensen overtog gården i 1959 efter sin mor Bertha Jensen.

Det samlede areal udgør 104 tdr. land (57 ha), der fordeler sig på: Ager 92 tdr. land (50½ ha), eng 10 tdr. land (5½ ha) samt have og gårdsplads m.m. 2 tdr. land ( 1 ha). Hrtk. 11½ td.

Ejendomsværdi 320.000,00 kr. - Grundværdi: 147.500 kr. - Brandforsikring for bygninger: 296.500,00 kr.

Af agerjorden - der, på nær en halv snes tdr. land, som ligger 2 km fra gården, er samlet om denne - består den overvejende del af lermuld på lerunderlag, ca. 20 tdr. land er dyndjord og 5 tdr. land er sandmuldet jord på sandunderlag. Terrænet er ret kuperet, hultur og gødningskraft er god.

Der er drænet og afvandet. Engen er gammel søbund, udlagt med vedvarende græs.

Hovedbygningen ligger nord-øst for haven, er bygget af gule sten har skiffertag.

Avlsbygningerne er af hvidpudset grundmur, har trempel og skiffertag, og er rummelige og velindrettede.

Der hører 3 huse til gården.

Besætningen er på 40 køer og 45 ungkreaturer samt 20 søer, hvis grise opfedes.

Der dyrkes en del frø samt gulerødder og asparges.


Se også: Fårevejlegård ca. 1930 - 1.

Se også: Fårevejlegård ca. 1930 - 2


Kildeg: Selskabet til udgivelse af ”Danmarks Større Gårde”, red. af E. Bülow. - Danske Gårde i tekst og billeder samlet af landbrugscand. J. Jespersen 1926. - Odsherred Tidende 16. juli 1945.--SOC 6. nov 2012, 17:09 (CET)