Den Konservative Odsherreds-kreds

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Den konservative Odsherreds-kreds i Odsherred.

Indtil 1959 var formanden landsretssagfører Aage Jensen, Nykøbing Sjælland.

1959 den 19. februar er forstander Gunnar Tornbjerg Larsen, Høve Børnesanatorium (Skolen ved Høve Strand), valgt til ny formand.

Indtil 1966 var formanden stationsforstander ved Asnæs station, R. Carstensen, Asnæs, som har været i bestyrelsen i 15 år.

1966 den 3. februar på kredsgeneralforsamlingen på Lyngkroen, valgtes købmand Dandanell Nielsen, Havnsø, til ny formand.

1972 stoppede tømrermester Egon Jensen, Rørvig som formand.

1972 den 16. februar valgtes forstander P. H. Schiang-Frank, Snertinge, til ny formand.

1974 den 20. februar fratrådte den tidligere formand, P. H. Schiang-Frank, ud af partiet.

Til ny formand for Nykøbing-kredsen valgtes overlærer Heine S. Heinesen, Nykøbing Sjælland.

Han afløste den konstituerede formand, Henning Kofoed, Hørve.

Kassereren, Vibeke Klastrup Hansen, Nykøbing Sjælland, oplæste regnskabet, der ballancerede med 5.200,00 kr.

Nyvalgt til bestyrelsen blev: Hanne Windmüller, Nykøbing Sjælland, G. Thornbjerg Larsen, Asnæs, fru Bøgvad Ibsen, Asnæs, Frede Nielsen, Højby og Ole Glahn, Bjergsted.

De øvrige er de 5 vælgerforeningsformænd, samt I. F. Bøttger, Dragsholm Slot, Hugo Winkler, Vig, Per Schrøder, Hørve og Ib Lemvig, Bjergsted. Til repræsentantskabet valgtes Heine S. Heinesen og Poul Dahl, Smakkerup.

1979 den 15. februar på kredsgeneralforsamlingen på Vig Kro, valgtes lærer Jon Jørgensen, Frenderup, til ny formand.

Han afløser Per Schrøder, Hørve.

Per Schrøder fortsætter som bestyrelsesmedlem, og bytter blot plads med Jon Jørgensen, der i forvejen havde sæde i kredsbestyrelsen.


Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 4. februar 1966 og 17. februar 1972 og 21. februar 1974 og 16. februar 1979.--SOC 31. mar 2013, 15:09 (CEST)