Christoffer Danielsen

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Den unge Christoffer Danielsen fotograferet i atelieret hos L. Poulsen, Vejen st., i ca. 1905. - Den gang han var ansat som planteavlskonsulent i Jylland. - Foto: Annie Brydegaard Danielsen, Holbæk, 2016.
Christoffer Danielsen, Brydegaard, Nakke, Rørvig sogn.

Han er født 20. september 1879 på Brydegaard i Nakke, som søn af gårdejer Daniel Danielsen og hustru Sidse Marie, født Larsen.

Elev på Høng Højskole 1898-99, på Høng Landbrugsskole 1903-04, på Landbohøjskolen 1904-06, Landbrugskandidat 1906 og lærer ved Grejsdalens Landbrugsskole i Vejle 1906-08.

Planteavlskonsulent i Odsherreds og Holbækegnens landboforeninger 1909-14.

1908 den 30. september købte han Brydegaard af sin far Daniel Danielsen.

1908 blev der bygget et fritliggende svinehus.

Gift med Boline Nielsen, (kaldet Line), der er født 6. marts 1881 på Møllegården i Rørvig.

Formand for Odsherreds Svineslagteri 1933-1938.

1924 blev han delegeret i Landmandsbanken Nykøbing Sj., og var det til sin død 1949.

1925 valgtes han første gang i Holbæk Amts Venstreblads bestyrelse, og sad der til 1937.

1939 indvalgtes han igen ved borgmester Iversens død. 1940 blev han formand efter Ferdinand Nielsen.

Formand for Den Radikale Venstreforening for Holbæk Amts 2. Kreds.
Christoffer Danielsen fotograferet på sin fødselsdag i Nakke 1937. - Foto: Annie Brydegaard Danielsen, Holbæk, 2016.

Medlem af bestyrelsen for Holbæk Amts Sygehus i Nykøbing Sjælland (Nykøbing Sj. Sygehus).

Medlem af sognerådet i Rørvig kommune for Det Radikale Venstre.

Sognerådsformand i Rørvig fra han blev valgt ind 1917 til sin død 1949. Han blev først skyldrådsformand, siden formand for amtets skyldnernævn, som han først forlod 31. december 1947.

Vurderingsformand for Odsherreds Vurderingskreds.

Han havde Nakkehagegård i forpagtning da han døde 1949.

Han sad i bestyrelsen for Andelsslagteriernes Opskæringsfabrik i Roskilde og kødfoderfabrikken i Ortved, som han var med til at oprette.

Da Christoffer Danielsen fejrede sit 25 års jubilæum som sognerådsformand i 1942, var det en fest Christoffer Danielsen selv betalte, da han nægtede kommunekassen skulle betale.

1945 den 26. marts har han sammen med proprietær Laur. Madsen, Møllegården, Nykøbing Sjælland solgt deres nyerhvervede ejendom på Rørvigvej i Skærby til naboen, avlsbruger Ejner Nielsen, Vangen.

1947 overdrog han fødegården til sønnen Daniel Danielsen, Nakke, og flyttede ind i et hus på den anden side af vejen.

Han var medlem af Odsherreds Jernbanes repræsentantskab.

Foruden sønnen, der overtog gården, var der også datteren Ingeborg Guldberg, København, der er født 22. februar 1911.

1923 døde Boline Danielsen på Brydegaard i Nakke.

1949 den 30. juni døde Christoffer Danielsen.

+

Sønnen Daniel Danielsen, Nakke døde den 6. juni 1977, mens han var medlem af: Nykøbing-Rørvig kommunes byråd 1974-1978.

+

Christoffer Danielsens søster, Laura Marie Danielsen, blev gift med gårdejer Jens P. Jensen, Nakke.

Kilde: Danmarks Kommunale Forvaltning udg. af Selskabet ”Vort Samfund”, København. - Holbæk Amts Venstreblad 1. og 2. juli 1949. - Arkivalier Online 2013. - Odsherred Tidende 26. marts 1945 og 21. februar 1948.--SOC 4. okt 2012, 17:20 (CEST)