Blankebjerggård, Fårevejle

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Blankebjerggård, Blankebjergvej 8, Fårevejle sogn, Odsherred, matr. nr. 14a.
Postkort med Blankebjerggård ca. 1900. - Bemærk radsåmaskinen. - Bag på kortet er skrevet: Tante Kristines (Asnæs) søster og familie på Blankebjerggård. – Fotograf: Ukendt.

Også før i tiden benævnt: "Blankebjerg Møllegård", da jorden i sin tid tilhørte Blankebjerg Mølle.

Gården ejes af Peter Ambeck Petersen født i Grevinge 8. april 1905. Hans forældre, Laurine og Frederik Petersen, har en ejendom i Grevinge by.

Han blev gift med Else 6. april 1934, som er født på gården 2. april 1913. Hendes forældre, Sofie og Kristian Larsen, købte gården i 1903, som har været i slægtens eje siden ca. 1850. De afstod den i 1938 til Peter Ambeck Petersen.

Det nuværende areal er på 26 tdr. land, idet der tidligere er frasolgt 12½ tdr. land, som nu dels tilhører Blankebjerg Mølle, og dels et boelssted samt et hus. Der avles en del rødkløver og græsfrø samt roefrø, olie, hør og spinat. Ialt anvendes 4 tdr. land til frøavl.

Besætningen er på 3 heste, deraf 2 oldenburgere og 1 belgier, samt 12 malkekøer, 7 ungkreaturer af R.d.M. og jersey, og endvidere 25 svin. De to oldenburger hopper har været fremstillet på dyrskue i Jyderup og Nykøbing Sjælland, og har fået 2. præmie. Der er installeret malkeanlæg 1940.

Stuehuset er opført 1916 og kostalden 1850. Den er ombygget 1890. Hestestald og lade er opført 1912.

Petersen har været på Høng Landbrugsskole 1927-28.Kilde: Holbæk amt udg. af Dansk Kulturhistorisk Forlag 1947. - Holbæk Amts Venstreblad 2. april 1955 og 2. april 1959.--SOC 21. dec 2011, 00:23 (CET)