Andreas Hansen

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Murermester Andreas Hansen.
Andreas Hansen, murermester, gårdejer og rørvævsfabrikant, Vig, Odsherred.

Han er fødtden 21. august 1876 i Svinninge som søn af murermester Niels Hansen, Vig, og hustru Signe Marie, født Madsen.

Gift 22. maj 1905 med Karen Marie Hansen, 22. maj 1880, som datter af proprietær Christian Jensen, Grundmosegård, og hustru Maren Kirstine, født Knudsen. Karen Marie er søster til gårdejer Hans Jensen, og kom sammen med ham til Vig 1903.

Lært 1891-1895 hos Faderen i Vig.

Svendestykke i Nykøbing Sjælland 1895.

Arbejdet i Esbjerg, Kristiania, Hannover, Westfalen, Rhinprovinsen.

Elev på Vallekilde Tegneskole 1893-1896, gennemgået Statens Tegnelærerkursus 1903 og 1913.

Arbejdede som svend hos forskellige mestre herhjemme og i Norge og Tyskland.

Murermester 1901 hvor han overtog den af hans far grundlagte forretning i Svinninge, og flyttede 1904 til Vig.

Der hørte et lille landbrug til ejendommen.

Har haft murerarbejdet ved opførelsen af Stenstrup Andelsmejeri og Vig Andelsmejeri, Engelstrup Forsamlingshus, Egebjerg Forsamlingshus, Skamlebæk Radiostation, funktionærboligen ved Sindssygehospitalet i Nykøbing Sjælland (Amtshospitalet), Vig Tekniske Skole, og flere af egnens større og mindre landbrugs- og beboelsesejendomme, villaer og forretningsbygninger, samt restaureringen af Egebjerg Præstegård.

Formand for I/S Højby Cementvarefabrik.

Kirketilsynsmand fra 1913.

Medlem af bestyrelsen for Odsherreds Svineslagteri 1927-1928.

Tegnelærer på Vig Tegneskole 1902.

Formand for Vig-Asmindrup Håndværker- og Borgerforening 1914 og for Garantforeningen 1927.

Lærer ved Vig Tekniske Skole.

Sognevurderingsmand og Amtstaksationsmand for den alm. Brandassurance for Landejendomme.

Murermester Andreas Hansen byggede 1904 sin smukke villa i byens allerøstligste ende. 1905 grundlagde han sin Rørvævefabrik.

Kommunalt ombud i Vig sogn 1929.

Vurderingsmand ved ejendomsskyldvurderingen i Vig sogn 1921.

I ægteskabet er 3 sønner, hvoraf en er i Amerika, en i København og en i Nordsjælland.

Desuden er en datter gift med musiker Verner Nielsen, Asnæs.

Andreas Hansen døde 19. april 1947.


Kilder:

Odsherred Tidende 21. april 1947.
Sjællandske Byer og Deres Mænd, udkommet på National-Forlaget 1918.
Danmarks Kommunale Forvaltning udg. af Selskabet ”Vort Samfund”, København.
Det Danske Landhåndværk, byggefagene, bind III, Kulturhistorisk Forlag, Odense.
Holbæk Amts Venstreblad 19. august 1946 og 18. maj 1955.--SOC 18. okt 2012, 19:34 (CEST)