Algade 22

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Algade 22, matr. nr. 78, Nykøbing Sjælland.
G. Jonassens Sadelmagerforretning, med Wohlerts Hotel på førstesalen ca. 1930. - Fotograf: Erik Mikkelsen.

Huset må være opført eller ombygget til sin nuværende højde og udstrækning i 1882 af enken efter urmager M. Hansen, der havde et èn etagers grundmuret hus på grunden.

Huset indrettedes da med hotel i overetagen, Wohlerts Hotel, og tre butikker i stueetagen.

I 1906 er sidehuset tilbygget som værksted for sadelmager G. Johansen.

7 fag langt, to etager højt grundmuret forhus med ret lavt teglhængt heltag.

Mod gården er en hejsekvist i taget.

Den murede facade er afsluttet mod taget af en trappegesims.

Det brede "bånd" af plademateriale med butiksskilte, der nu skiller over og under facade skjuler en muret cordongesims med savanitsfrise mellem udkragede led.

Huset er indrettet med butikker i kælder og stueetage, og lejligheder i overetagen.

I gården er langs det vestre skel et halvtagshus, grundmuret i en etage over høj kælder, desuden er et nyt let halvtagshus sydligst i gården.

+

I Holbæk Amts Venstreblad 30. maj 1979 kunne man under overskriften "Før og Nu!" læse følgende historie om Algade 22:

Sadelmager G. Jonassen flyttede sin forretning fra den bygning, der husede Holbæk Amts venstreblad (Nordvestnyt) til Algade 22 omkring århundredskiftet 1800-1900. Der havde han haft bopæl og forretning i lejede lokaler.

Han købte ejendommen af farver og restauratør C. W. Wohler, som havde haft hotel på første- og andensalen, og havde restauration i kælderen, samt dansesal i den lange bagbygning i gården, som senere er lagt sammen med butikken på højre side af forretningen.

I den bygning var i gammel tid en barber- og frisørstue til gaden hvor barberen hed Larsen.

Senere kom her en lille restauration.

C. W. Wohlert, som ejede ejendommen i mange år, boede privat på førstesalen, hvor der altså i mange år var restauration. Hans hustru døde ret ung.

Fhv. sadelmagermester Sigurd Frederiksen, Algade 3, der er født 1895, fortæller, at han husker når han besøgte sin bedstefar, at det var særligt på tovedage der kom mange mennesker i restaurationen i kælderen, hvor en kop kaffe kostede 25 øre.

C. W. Wohlert var oprindelig farver, og havde farveri og renseri på hjørnet af Algade og Grundtvigsvej, hvor senere Banken for Nykøbing Sj. og Omegn kom til at ligge.

Han solgte ejenendommen Algade 22 til sadelmager Jonassen da han blev så alderdomssvækket, at han måtte flytte til et privat plejehjem i byen.

Antagelig omkring 1922 købte træskomager Laurits Jensen ejendommen, og boede og virkede her i mange år.

På et vist tidspunkt lejede han butikken til manufakturhandler Buurgaard-Jensen, som havde sin forretning, hvor det nye apotek nu ligger.

Der blev lavet branddør i gavlen mellem husene, så der var gennemgang til begge butikker. Buurgaard-Jensen oprettede nu skotøjsafdeling i nummer 22 (træskomagerens ejendom), som han købte da Laurits Jensen lagde op.

Ejendommen Algade 22 blev derefter ejet af firmaet Buurgaard-Jensen ved Ib Schnegelsberg.


Bemærkninger:

Ejendommen var ejet af C. W. Wohlert, Wohlerts Hotel.

Ejendommen husede samtidig i stueetagen G. Jonassens sadelmagerforretning.

1922 (antageligt) blev ejendommen ejet af træskomager Laurits Jensen.

Den blev nyopført af dyrlæge Steffen Vinding, hvis første lejer var af manufakturhandler S. Buurgaard-Jensen.

Den næste ejer var datteren Else og Ib Schnegelsberg under ovennævnte forretningsnavn.

2012 huser ejendommen bl.a. helsebutikken "Helsam".

Købmand B. Moesgaard boede på første salen i mange år.


Kælderen:

I kælderen havde restauratør C. D. Wohlert beværtning.

I mange år havde tøffelmager Laur. Jensen forretning her.

1947 den 16. maj åbnede bogholder H. Smith - Laur. Jensens svigersøn - en ny specialforretning i syge- og børneplejeartikler, materialhandel og parfumeri.

Laur. Jensen fortsatte sin forretning i lokalet ved siden af.

1960 den 2. maj etablerede Jørgen Larsen "Karsekælderen", som lukkede den 1. december 1976.

Derefter var der Antikvitetshandel.

1982 åbnede Erik Berth en fotoforretning, som han 1987 flyttede til Grundtvigsvej 3, da læderhandler Gert Larsen stoppede.


Kilde: Forsøg på en bygningsregistrant for Nykøbing Sjælland af Jørgen Gantshorn sidst i 1980erne. - Odsherred Tidende 16. maj 1947.--SOC 9. jul 2012, 00:03 (CEST)