Ulkerupfolket

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

thump

Ulkerupfolket holder møde. - Foto: SOC.


Ulkerupfolket

Midt i Ulkerup skov ligger resterne af en skovlandsby, Ulkerup, som formentlig ar anlagt i 1300-tallet, eller måske før, og bestod indtil 1782 hvor man begyndte en frivillig udflytninhg, som blev afløst af en tvangsudflytning af hele landsbyen i 1782. Selvom man ved udflytningen fik flere gårde og husmandssteder genplaceret i "Strandvang" (i dag Strandhusene), så virker det som om Ulkerup-landsbyen, og dens indbyggere, bare blev opløst og forsvandt.

Den folkelige og lokale mystik, der allerede i middelalderen var tilknyttet "Skovfolket", blev forstærket da de forsvandt, selvom vi som nævnt ved, at alle stort set blev udflyttet.

Denne mystik har holdt sig mere eller mindre til i dag, og har i et vist omfang ført til nogle af de mange historier om "Skovfolket". Deres "forsvinden" har betydet, at myter og historier er blevet knyttet til området, og blandt andet historien om, at man i særlige situationer kan opleve "sjæle-møder" hvor de hvileløse Ulkerup-bønders sjæle stadig mødes på tinge for at lægge råd om, hvordan de kan klare sagerne. Myten fortæller således, at de fortsat er i skoven, dog uden at vi kan se dem ... og så måske alligevel?

Udstilling af en gård med liste over indbo. - Foto: Mogens Høholt Larsen, Nyk. Sj.

I september 2010 gav Skov- og Naturstyrelsen tilladelse til at opstille en figurgruppe på 7 stk. kutteklædte Ulkerup-sjæle i den fredede landsbytomt, således at legenden om det forsvundne folk bliver visualiseret som en del af den samlede fortælling om Ulkerup-folket.

Billedkunstneren Per Pandrup og Keramisk Formgiver Martin Nybo Jensen forestod arbejdet med de 7 figurer, som blev afsløret med en mindre højtidelighed den 4. juni 2011. Projektet har Nordeafonden som hovedsponsor, samt en række private, og virksomheder der også bidrager.

En ottende figur var lavet som reserve, og stod opstillet ved den gamle sognefogedbolig, men der var heldigvis ikke brug for en reserve.

Fredag den 13. januar 2012 blev den sidste, og niende, af skulpturerne sat på plads i Ulkerup skov.

Tilladelsen til opstillingen er givet frem til oktober 2016, og så skal der søges igen.

Fredag den 17. august 2012 fik formanden for Kultur- og Folkeoplysningsudvalget i Odsherreds kommune, Steen Egede, på kommunens vegne overdraget adoptionspapirerne på nu 9 skulpturer, så nu er de overdraget til Odsherreds kommune.

Per Pandrup, arkitekt og biledkunstner, Fjordhuset, Annebergparken, døde 75 år gammel den 21. august 2013.


Se også: Strandhusene.

Se også: Skovriddergården Mantzhøj.

Se også: Niels Jensens gård i Ulkerup.


Kilde: Turistguide udg. af Odsherreds Turistbureau. - Nordvestnyt 14.1.2012. - Nordvestnyt 18. august 2012 og 22. august 2013. - --SOC 18. aug 2012, 21:38 (CEST)