Svinninge Andelsmejeri

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Det nybyggede mejeri i 1930
Svinninge Andelsmejeri i Odsherred er oprettet 25. september 1888.

Initiativtagerne var gårdejer Niels Jensen, Vig, og murermester Niels Hansen, Svinninge, der indbød til møde, og da man begyndte indtegningen mødte der 170 andelshavere op.

17. februar 1888 indkaldtes til nyt møde, hvor man vedtog at bygge mejeriet på grundlag af de foreliggende tegninger.

25. februar 1888 var et udvalg klar med love, som blev vedtaget, og bestyrelsen valgt, som var:

Gårdejer Niels Jensen, Vig, som blev formand. - Anders Hansen, Bognæs. - Kr. Ludvigsen, Ulstrup. - Peter Nielsen, Rode. - Niels P. Hansen, Kollekolle. - Chr. Hansen, Hønsinge. - Boelsmand Ole Olsen, Brændt. - Murermester Niels Hansen og murer Henrik Petersen, begge Svinninge. Som startkapital indbetalte andelshaverne 1 krone pr. ko.

Den 31. marts 1888 blev de indhentede tilbud på bygningen af mejeriet gransket, og man overlod arbejdet til bestyrelsesmedlemmet, murermester Niels Hansen, Svinninge, der ville udføre arbejdet for 6.000,00 kr., så kommer dertil maskiner, centrifuge, og andet, så startudgifterne blev på 21.000,00 kr., hvilket også var ret billigt dengang.

Mejeriet startede 25. september 1888.

1895 ansattes mejerist Jens Chr. Andersen som bestyrer. Men året efter købte han Svinninge Møllegård.


+

1930, efter licitationen sidst i december 1929, begyndte man at opføre af det nye Svinninge Andelsmejeri. Udgiften til håndværksarbejder og montering androg 119.259,00 kr.

Det nye mejeri (med adresse Gl. Nykøbingvej 68) skete under medvirken af statskonsulent C.H. Ibsen og arkitekt Ejnar Andersen, København, og stod færdigt til indvielsen 18. oktober 1930.

I 1931 havde mejeriet 250 leverandører med 1478 køer - heraf 5 med over 20 køer og ca. 50 med 4 køer eller derunder.

Personale i 1931: Mejeribestyrer, 2 mejerister, 2 elever, 1 prøveudtager og leverandørernes 15 kuske.

1929 valgtes gårdejer Laurits Olsen, Parcelgården, Skaverup, til formand.

1936 til 1949 var mejeribestyreren Carlo Bæk, som var bestyrer i 12 år.

Formand i 10 år til 1950 gårdejer Hans Kr. Larsen, Langholmgård, Hønsinge Nørremark.

1947 den 1. november kunne Anders Madsen, Seistrup, fejre 40 års jubilæum som mælkekusk.

1948 ved 60-års jubilæet var man gældsfri, og man er en af de største andelsvirksomheder i Odsherred.

1950 valgtes gårdejer Poul Poulsen, Damsbjerggård, til ny formand.

Bestyrer i 1931: Julius Henriksen, mejeribestyrer fra 1906.

1953 den 29. maj blev mælkehandelen centraliseret i Nykøbing Sjælland. det kan læses på Andelsmejeriet Billesborgs side.

1953 den 15. juli meddeler Svinninge Andelsmejeri og Andelsmejeriet Billesborg, at salget i Nykøbing Sjælland af børnemælk er standset, fordi veterinærmyndighederne stiller så store krav, at mejerierne ikke kan imødekomme dem. Salget kan ikke ventes genoptaget.

1958 den 6. august havde man rejsegilde på det nye osteri. Det omfatter tre fløje, af hvilke de to var under tag i forvejen. Mejeriet begyndte at producere ost samtidig med byggeriets start 3 måneder før. Lageret kommer til at omfatte 2.2 kvm hyldeplads. Hele osteriet ventes færdigt i løbet af oktober, og projektet er beregnet til ca. 350.000,00 kr., og man regner med at komme op på ca. 150 tons fra halvanden million kg mælk.

1963 den 1. oktober skiftede mejeriet navn til "Andelsmejeriet Solvognen".

Man havde allerede et stykke tid fra 1962 mærket ostene med det nye Solvognsmærke, og det var blevet en ubetinget succes.


Mejeribestyrere:

Det første personale kom til at bestå af mejerist Niels Andersen, der førhen var førstemejerist på Kelstrup Andelsmejeri.

1896 afløstes han af H. Søndergård, der virkede i 14 år.

1910 Julius Henriksen til 1936.

1936 Carlo Bæk til 1. maj 1949, hvor han blev mejeribestyrer for Kolding Andelsmejeri.

1949 den 4. april ansattes H. Ingemann Larsen, hvis hustru, Ellen, var formand til 1955 for Nr. Asmindrup Husholdningsforening.


Formænd for bestyrelsen:

Niels Jensen, Vig.

Gårdejer Lars Nielsen, Hønsinge.

Gårdejer Peter Petersen, Hønsinge Nørremark.

Gårdejer Laur. Jensen, Kollekolle.

Parcellist Hans Chr. Larsen, Svenstrup Hestehave.

Gårdejer Lars Eriksen, Brændt.

Gårdejer Jens Nielsen, Skaverup.

Indtil 1929 gårdejer Chr. Nielsen, Hønsinge Nørremark.

1929 til 1945 gårdejer Laurits Olsen, Parcelgården, Skaverup, senere sparekassebestyrer og sognerådsformand.

1945 til 1950 gårdejer Poul Poulsen, Damsbjerggård.

1950 til 1962 sognerådsformand Rasmus Knudsen, Brændt.

Da Nakke Andelsmejeri blev nedlagt 1951 udvidedes bestyrelsen til 11 medlemmer.

1967 til 1977 gårdejer Poul Poulsen, Damsbjerggård.


Se også: Svinninge Mejeri.


Kilder:
Dansk Mejeristat, udg. af Selskabet "Vort Samfund", 1931.
Holbæk Amts Venstreblad..."det stod i" 26. juli 1978.
Holbæk Amts Venstreblad 12. marts og 23. april 1949 og 22. januar 1955 og 7. august 1958 og 31. oktober 1962 og 19. september 1963.
Odsherred Tidende 23. april og 17. juli 1945 og 1. november 1947 og 22. september 1948. Odsherred Tidende 21. december 1948. - --SOC 4. sep 2014, 17:28 (CEST)