Nykøbing Sj. Gymnastikforening

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

I 1878 oprettedes der i Nykøbing Sjælland en Skytte- og Gymnastikforening kaldet 9. Kreds under De Danske Skytte- og Gymnastikforeninger. Foreningens første formand var daværende glarmester Bøgh, der i spidsen for et stort antal borgere, såvel yngre som ældre, opøvedes i eksercits og våbenbrug, da bevægelsens formål i de tider navnlig tog sigte på fædrelandets forsvar.

De yngre medlemmer, i alderen fra 16 til 25 år, mødte på søn- og helligdage kl. ca. 5 om morgenen i den nær byen beliggende Grønnehave skov, hvor der så øvedes et par timers eksercits og gymnastik, hvorefter de sammen med de noget ældre medlemmer marcherede til skydebanerne ved Skærby.

Egentlig gymnastik som sådan begyndte først omkring 1808 under ledelse af daværende kommunelærer Nielsen. Gymnastikken foregik i Jernbanehotellet. 1881 deltog man i et større gymnastikstævne i Vig med et hold på 15 mand ved den såkaldte Nikolajsens skov, hvor holdene fra alle Odsherreds kredsene var repræsenteret.

I begyndelsen af århundredet var det som interessen for gymnastikken svækkedes noget, og i krigsårene fra 1914 gik gymnastikken helt i stå.

H. Hansen, politibetjent

Først i 1919 den 16. oktober samledes en lille flok under ledelse af politiassistent H. N. Hansen, og drev i et par sæsoner gymnastik uden at der dannedes en forening.

1921 på initiativ af portner Vald. Thomsen, hans bror Chr. Thomsen, politiassistent H. N. Hansen, og værkstedsleder Rygaard, forsøgte man med en forening, der eksisterede i 3 år

Da interessen for gymnastik atter øgedes, så optog man i 1924 gymnastikken som en afdeling under Nykøbing Sj. Roklub med politiassistent H. N. Hansen som formand og kontorfuldmægtig K. Jensen, SNS, som leder. Den nystiftede forening fik navnet "Nykøbing Sj. Roklubs Gymnastikforening".

Efter kort tid oprettedes en damehold under ledelse af lærerinde frk. A. Olsen. En kvindelig gymnast erhvervede Idrætsmærket i guld med 4 søjler.

Gymnastikken vandt større og større fremgang, og da man kom op på 2 herrehold og 2 damehold, rejste der sig en stemning for en selvstændig forening.

Den 24. marts 1932 dannedes foreningen "Nykøbing Sj. Gymnastikforening" hvor den hidtidige formand politiassistent H. N. Hansen genvalgte som formand, mens bestyrelsen kom til at bestå af de 4 holds kasserer, frk. Edith Larsen, frk. Asta Nielsen, sagførerfuldmægtig C. A. Laursen og boghandlermedhjælper A. Bang, med cigarhandler Aage Larsen som leder af de mandlige hold, og frk. Esther Petersen af de kvindelige.

Lederne af de to første hold var Ester Petersen, Højby, og cigarhandler Aage Larsen], Nykøbing Sjælland, og han holdt ud i over 38 år til november 1970.

Midt i 30-erne bestod bestyrelsen af politibetjent H. N. Hansen (formand), frk. Edith Larsen, frk. Ulla Iversen, sagførerfuldmægtig C. A. Laursen og maler Aksel Nielsen. Foreningen talte 125 aktive gymnaster og 20 passive medlemmer.

1951 til 1955 var S. Rud-Petersen, landinspektør, formand.

1955 den 26. september valgtes politibetjent Damkjær Nielsen til formand.

Derefter blev toldforvalter J. Havkrog Jensen formand

Indtil 1961 var formanden bankassistent Heidemann.

1961 den 16. oktober blev revisor Theisen formand.

1962 den 5. december indkaldtes til ekstraordinær generalforsamling for at skille håndbold og atletik ud fra gymnastikforeningen, hvilket skete den 17. december uden de store "sværdslag", da de to berørte afdelinger blot ville have de relevante redskaber med til at danne deres egne foreninger, så nu var der kun gymnastik i foreningen.

1962 var formanden plejer Gunnar Hansen.

Hvert år ved sæsonens slutning afholdes offentlig gymnastikopvisning på Hotel Phønix.

1971 den 29. april efter fællestræningen i Højbyhallen afholdtes ordinær generalforsamling. Kassereren Esther Hansen forelagde regnskabet, der ballancerede med 25.133,00 kr., og viste en kassebeholdning på 5. 304.00 kr.

Formanden, plejeassistent Gunnar Hansen ønskede ikke genvalg. I stedet valgtes som ny formand lejerchef Birgit Jensen.

Man vedtog at sætte atletik på programmet, og træningen skal ledes af lærer B. O. Jensen. Atletikken skal være for alle, så man kan komme ind under Sjællands Atletik Forbund.


Kilde: Holbæk amt 1933-34 udg. af Amtshistorisk Forening. - Holbæk Amts Venstreblad 7. november 1951 og 27. september 1955 og 16. marts 1957 og 17. oktober 1961 og 5. og 18. december 1962 og 12. november 1970 og 30. april 1971. - "Det stod i" Holbæk Amts Venstreblad 18. oktober 1969.--SOC 10. okt 2011, 18:42 (CEST)