Nykøbing-Rørvig Konservative Vælgerforening

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Nykøbing-Rørvig Konservative Vælgerforening, Nykøbing Sjælland.

Vælgerforeningen blev stiftet den 20. februar 1917 på Hotel Phønix, og i den første bestyrelse valgtes sagfører J. Sørensen, gårdejer P. Petersen, Damsbjerggård, postbud - senere postpakmester Laur. Bendtsen, postekspeditør Hansen, samt som formand toldforvalter Louis Elli Knopp.

Allerede året efter - 1916 - blev toldforvalter Louis Elli Knopp (E. J. L. Knoph) Nykøbing Sjællands første folkevalgte borgmester.

Den næste formand var godsejer Edv. H. Steenberg, Anneberg, til 1922.

1922 afløstes han af bankdirektør Martin Olsen.

1925 blev sagfører Jacob Jensen formand.

1947 blev han afløst som formand af stationsforstander Aage Windeløv.

1950 blev Jakob Jensens søn, landsretssagfører Åge Jensen, formand.

1959 valgtes inspektør Kaj Hansen til formand.

1967 på 50-års jubilæumsåret består bestyrelsen af formanden inspektør Kaj Hansen - tandlæge Ib Christoffersen som næstformand, fabrikant Bent Højbjerg som kasserer, installatør E. C. Larsen, tømrermester Tage Ingemann Andersen og fru Esther Borry Henriksen.

Derefter valgtes indtil 1968 tandlæge Ib Christoffersen.

1968 den 15. februar er fabrikant Bent Højbjerg valgt til ny formand.

Formand indtil 1972 var stadsskoleinspektør Arne Tandrup, Nykøbing Sjælland.

1972 den 28. marts på generalforsamlingen valgtes postkontrollør Knud Aage Larsen, Nykøbing Sjælland, til ny formand.

Regnskabet ballancerede med 3.814,00 kr., med en kassebeholdning på 1.471,00 kr. Man satte kontingentet op fra 15,00 kr. til 20,00 kr. om året.

Bestyrelsen kom til at bestå af: Formand Knud Aage Larsen, Nyk. Sj., fabrikant Bent Højbjerg, Nyk. Sj., tømrermester Egon Jensen, Rørvig, fru Bodil Madsen, Rørvig, tandlæge Ib Christoffersen, Nyk. Sj., slagtermester fru Inger Olsen, Nyk. Sj., viceskoleinspektør fru Ina Møller, Nyk. Sj., Købmand Karl Ulrik, Rørvig, landsretssagfører Knud Peter Damm, Nyk. Sj., fru Alice Dyrelund Jacobsen, Rørvig og installatør Hans Reimer, Rørvig.

Formand indtil Januar 1974 var P. H. Schian-Franck, der pludselig forlod posten.

Man konstituerede i stedet sig med Henning Kofoed, Hørve, som formand til generalforsamlingen i februar.

1974 den 20. februar valgtes H. S. Heinesen til ny formand.

Indtil 1980 var formanden Alise Dyrelund, Rørvig, der ønskede at træde tilbage, men bliver i bestyrelsen.

1980 den 17. januar valgtes tømrermester Frede Nielsen, Rørvig til ny formand. Han var formand for de konservative i Højby, men måtte gå i utide da han flyttede til Rørvig. Han har tidligere været medlem af Højby sogneråd.


Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 14. februar 1967 og 15. februar 1968 og 29. marts 1972 og 21. februar 1974 og 18. januar 1980.--SOC 23. aug 2013, 12:40 (CEST)