Hans Ludvig Jensen

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Nykøbing Sj. Svineslagteris bestyrelse samlet efter en generalforsamling.
Dengang i midten af 1950’erne kunne man afholde møder uden den store opdækning og elegance.
Fra venstre nr. 5 (med briller) parcellist Hans Ludvig Jensen, Rørvigvej 149.
Fra Højre nr. 2 gårdejer Daniel Danielsen, Brydegaard, Nakke.
Læg mærke til plakater og knagrækken med frakker og hatte langs væggen.
Billedet er taget af slagteriets dyrlæge Erik Mikkelsen, Lumsås.
Foto: Annie Brygegaard Danielsen, Holbæk, 2016.
Hans Ludvig Jensen, avlsbruger, Rørvigvej 149, Nykøbing Sjælland.

Han er født den 25. august 1897 på Nakke lyng.

1921 blev han gift med Inger Jensen.

Efter brylluppet købte parret 1933 ejendommen på Rørvigvej på 24 tdr. land for 12.000,00 kr., og lånte 600,00 kr. til køb af en hest.

Derudover forpagtede han 15 tdr. land til, samt 3 tdr. land på Klintsø.

1930 byggede han en ny lade.

1967 er kun 1 tdr. land tilbage, for resten af jorden er udstykket i 70 sommerhusgrunde.

Han har været formand for Nykøbing Sj. Husmandsforening siden 1927, og var medlem af kredsbestyrelsen, hvor han i mange år var næstformand.

I 21 år var han i bestyrelsen for Odsherreds Svineslagteri.

Han var i Andelsmejeriet Billesborgs bestyrelse.

Igennem en lang periode passede han landbo- og husmandsforeningernes grisesalg på "Grisetorvet" i Nykøbing Sjælland, så længe det eksisterede.

1957 den 14. oktober indvalgtes han i ligningskommissionen.

Han hjalp ved landboauktionerne i Jyderup ved Vig.

Han var i dyrskuets ordningsudvalg og kornnævnet.

Han var i bestyrelsen for Nykøbing Sj. Brugsforening, og medlem af tremandsudvalget.

Han var formand for Nykøbing og Omegns Hesteassurance.

I ægteskabet er to sønner, og to døtre, af hvilke den ene søn er ansat i Odsherreds Trælasthandel i Nykøbing Sjælland, mens en anden søn er landmand på Mols, og døtrene bor i Randers og Ringsted.


Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 14. oktober 1957 og 17. august 1957 og 17. august 1967 og 18. august 1962. - Odsherred Tidende 21. august 1947.--SOC 30. nov 2013, 13:51 (CET)