Gundestrup Færgekro

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Gundestrup Færgekro, Nykøbingvej 140, matr. nr. 5s, Gundestrup, Egebjerg sogn, Odsherred, matr. nr. 5sm m.fl.

Kroen blev også kaldt "Lammefjordens Perle".

Kroens specialitet var stegte ål.

Det var en gård som kan føres helt tilbage til 1200-tallet, men
Gundestrup Færgekro, Nykøbingvej 140, Gundestrup, matr. nr. 5s, Gundestrup by, Grevinge sogn, ca. 1930 med købmand og benzinsalg. – Fotograf: Søren Bay.
den ældst kendte ejer var Herman Eriksen, der havde gården til 1693.

Det er en af de ældste gårde i Grevinge sogn, men dengang, efter gården blev udflyttet, og anbragt ved hvor Audebodæmningen blev bygget, hed den Færgegården.

Dengang blev man i middelalderen roet over Lammefjorden fra Gundestrup eller Tuse Næs, ellers måtte man over via Kongsøre Næbbe. Eneste anden vej til Odsherred var over et sumpet område ved Dragsholm Slot.

Helt tilbage i 1200-tallet er muligheden for raste-plads blevet omtalt, og da Færgegården 1650 blev flyttet ned til fjorden, og i forbindelse med udskiftningen i 1700-tallet fandt gården sin endelige plads.

1840 indrettede Villum Jensen den til færgegård, gæstgiveri, og 1842 blev gården flyttet ned på en brink nær ved vandet, der blev bygget en anløbsbro ved Lungholm Næbbe, så de rejsende ikke mere skulle vade ud til færgebåden i vandet.

Det var på det tidspunkt ejeren fik besked på at finde en med forstand på færgefart, at David Gustavus fik gården i fæste, med begrundelsen at folk så kunne undgå at tage til Nykøbing Sjælland og handle, men kunne gøre det i Grevinge sogn.

På fjorden sejlede en færgebåd, ”Krabaten”, men den måtte lægges op da Audebodæmningen stod færdig i 1874. En lille damper, ”Isefjorden” anløb nu regelmæssigt broerne ved Gundestrup og Siddinge med fragt og passagerer, og den blev senere 1899 solgt til Kolding, hvor den under navnet FRIGGA sejlede som fjordbåd.

Men så i 1856 brændte kroen for første gang, dog blev den bygget op igen på næsten samme plads, og nu fik færgemanden ikke alene ret til gæstgivereri, men også til Gundestrup Færgekros Købmandsforretning og til fintbrødsbageri.

Færgegården havde i den tid sin glansperiode, men da diligencen hold op med at køre gik det langsomt ned ad bakke.

Den fik flere forskellige ejere, men ingen syntes at kunne slå rod her, så i 1906/8 blev al jorden solgt fra til udstykning.

1908 var en af køberne Jens Julius Christiansen, der på en parcel oprettede et statshusmandsbrug.

Frederik Nielsen, Plejerup, oprettede også et statshusmandsbrug her på 6 tdr. land.
Gundestrup Færgekro ca. 1905.
Gundestrup kro og købmandsforretning i den ene ende af bygningen - i haven på den modsatte side af vejen var der dansepavillon, hvor det gik lystigt til.
Det var ikke et sted "pæne" piger fik lov at besøge.
Fotograf: Søren Bay, Asnæs.

1923 blev kroen overtaget af Karen og Chr. Hansen, Gundestrup, som havde den godt en snes år.

I 1926 brændte kroen så for anden gang, dog blev den straks bygget op igen 1927.

1939 solgte Chr. Hansen, Gundestrup, kroen og købte en gård i Nr. Svinninge.

Men så skete der noget, for nu blev vejen asfalteret omkring 1940-erne, og nu var kroen dog et traktørsted ved alfar vej.

Ca. 1942 til 1956 hed ejeren Poul Schested Larsen.

1950 den 30. januar blev kroen forpagtet af restauratør Peter Dahlgaard, Jyderup.

Først i 1950-erne var kroen forpagtet af fru Martha Petersen, der flyttede til Lestrup.

1950 den 1. november har Peter Dalgaard overdraget forpagtningen til restauratør Henry Larsen, Ørnholm.

1951 - i et halvt år - var den forpagtet af arkitekt Herluf Laursen og frue, Espergærde.

1951 den 7. juni overtog restauratør Emmanuel Johnsen forpagtningen. Han har hidtil haft Café Landro i Nakskov.

1952 den 15. januar har forpagter Herluf Lauersen overdraget forpagtningen til restauratør Martin Larsen, Viskinge.

1952 den 14. november blev det besluttet på et lottemøde i Herrestrup Afholdshjem, som havde samlet 25 deltagere, at oprette en grundskole på Gundestrup Færgekro. Fru Gerda Jensen, Preben Holm og fru Minona Jensen, Prejlerup, valgtes til arbejdsudvalget.

Men så op gennem 1960 kom der igen gang i kroen, og det skyldtes ikke mindst sommerhusudviklingen, at den igen fik en opblomstringsperiode, hvor den ikke mindst slog sit navn fast med de navnkundige ”friskfangede stegte ål”.

1961 den 15. august har kroejer fru Anna Andersen solgt kroen til 2 københavnske tjenere Kaj Nielsen og Kølkær.

1962 den 1. marts overtog Henny og Bernhard Hansen kroen. Han er født 1910 og havde haft Hotel Frederiksværk, og kroen "Birkebo" i Asserbo i Nordsjælland, men kun i 7 dage, så brændte den ned til grunden. Bernhard Hansen døde i maj 1969, og enken Henny Hansen drev kroen videre et stykke tid.

1969 den 23. juli overtog Finn Kjersner forpagtningen, og blev gift samme dag. Han havde været overtjener på kroen i 2 år.

Derefter overtog Henrik Kjærulff forpagtningen til 1. september 1973, da han overtog Asnæs Hotel.

Så kom den på tvangsauktion, og blev købt af L. P. Klausen, Combi Camp, Herrestrup, han forudså en mulighed for, at der kunne anlægges en marina i forbindelse med kroen, hvilket imidlertid ikke skete. Men kroen blev drevet med forpagtere.

1973 den 5. september har Else og Kristian Kristensen forpagtet kroen for en 5-årig periode, men flyttede til København 1977.

1977 den 16. november har Eivind Holger Acton forpagtet kroen. Han er netop kommet hjem efter et ophold på 7 år i Amerika, hvor han var køkkenchef på en Club i Miami, der bl.a. havde Victor Borge som gæst i 3 måneder om året. Overtagelsen markeres ved en reception 1. december.
Gundestrup Færgekro ca. 1955.
Reklame for kroens stegte ål.
Fotograf: Søren Bay, Asnæs.

1979 bliver kroen solgt til Lillian og Sv. Aage Truelsen (død 1991).

1991 tvangsauktion, Kreditforeningen.

1992 bliver den solgt til en anonym køber, som er bosat i England.

Så fik kroen succes igen takket være forpagteren Tedo Jerkovic, født og opvokset i Dalmatien i det sydlige Kroatien og bosat i Danmark siden 1989.

Men den 29. december 2006 brændte kroen for tredje gang, og politiet kan oplyse, at man mener branden er påsat, men igen skyldige er fundet. De brændte og sidste rester af Gundestrup Færgekro blev fjernet i juli 2009, og en æra om en af Odsherreds berømteste kroer er slut.


Se også: Gundestrup Færgekro ca. 1914.


Kilde: Grevinge Sogn, III bog, samlet af Anders Andersen.
Kilde: Nordvestnyt - Din By Odsherred - m.fl.
Kilde: Huse, Gårde og Godtfolk i Grevinge sogn af Gustav Jensen.
Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 30. januar og 31. oktober 1950 og 7. juni 1951 og 9. januar og 15. november 1952 og 22. februar 1955 og 3. august 1961 og 18. april og 3. juli 1962 og 10. maj 1969 og 6. september 1973 og 16. november 1977.--SOC 1. mar 2012, 22:29 (CET)