Algade 44

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Algade 44, matr. nr. 69, Nykøbing Sjælland.
Godtfredsens Bageri Algade 44. - Butikken set fra gaden 1995. – Nu huser den restaurant ”Madkunsten” i 2012. - Fotograf: Kurt Sørensen, Stadsbibliotekar.

Fotos fra ombygningen af forhuset i 1979 viser at hele gadesiden endnu stod i bindigsværk, antagelig af eg rejst på fodrem.

Bjælkerne var overkæmmet remme, men der kan have været spor efter glammede bjælker i en tidligere fase.

Der er intet til hindre for at huset kan stamme fra første halvdel af 1700-tallet. der kan ikke erkendes en nybygning af huset siden de ældste bevarede beskrivelser fra 1761.

Bolighuset mod syd er imidlertid opført 1893 af P. Rasmussen, der i 1896 fortsatte med at bygge et bageri. Rasmussen var dampskibsinspektør, og har næppe selv stået for bageriet.

En plan fra 1903 om at forhøje gadehuset med en etage synes han have skrinlagt.

I 1918 brændte bageriet og et nyt blev opført.

Hjørneejendom, 14 fag langs Algade, 8 fag langs Havnegade med afskåret hjørne.

Restaurant "Madkunsten" 2012. - Foto: SOC.

En etage højt med heltag dækket med cementtagsten. I taget en stor skorstenspibe.

Huset er mod gaden grundmuret, mod gården i bindingsværk, egestolper og fodrem, løsholter af dels eg dels fyr.

Under de 7 bøstlige fag er en kælder sat i marksten, ca. 2,5 meter smallere end det nuværende hus.

I hjørnefaget, og de første fag mod Algade, samt mod Havnegade, er bagerbutik med ældre butiksvinduer, og dør i det afskårne hjørnefag.

Langs Algade er indrettet butik med opsprodsede faste vinduer, der skal illudere torammede trerudede traditionelle vinduer. Over vinduerne er skilte af individuelle bogstaver, samt et udhængsskilt med et bagbelyst ur.

Facaden er pudset og gulmalet, vinduerne brunbejsede.

Husets bagside står delvis urørt kalkede tavl og tjærede stolper. Mod taget er sluttet med en bred, næsten vandret, sugfjæl.

Langs Havnegade er en sidebygning, grundmuret og beklædt med en ny rødstensskal. Den har fællestag med førnævnte hjørnebygning, og i taget tre store ovenlysvinduer.

I denne bygning er gennemkørselsport, og en butik.

I gården en bageribygning opført af grundmur, teglhængt tag og en stor skorsten.
Algade 42 forrest til højre i 1890-erne, derefter Havnegade, og på modsatte hjørne Algade 44, hvor på det tidspunkt billedet blev taget, bagermester Iversen residerede. - Fotograf: Ukendt.

I gården endnu en bygning opført i to etager af røde teglsten med lavt skiferklædt tag. Huset er opført til beboelse. Det har en uregelmæssig fagdeling mod tre fri sider, og har hovedadgang fra den lille pladsdannelse ved dets sydfacade.


Bemærkninger:

Restauratør Alfred Olsens hustru, Ingeborg Olsen, fortæller til Holbæk Amts Venstreblad 18. juni 1965:

I bygningen på den anden side af Havnegade har såvidt vides altid været bageri.

På det tidspunkt billedet til højre er taget var det bagermester Iversen, der residerede her.

Sener fulgte hans søn, som imidlertid i stedet erhvervede Hotel du Vest.

Derefter overtages bageriet af bagermester Jensen.

1923 overtages det af bagermester Aksel Mikael Iversen, som ikke var i familie med de to forgængere.

1954 den 1. juni blev bageriet overtaget af konditor Gunnar Godtfredsen, som havde Bageri og Konditori.

1997 etablerede restauratørerne Henriette Larsen og Michael Mortensen restauranten "Madkunsten". Parret har en Café i København, som er en desidsret vintercafé, og den er lukket i hele juli og den første uge i august, og så kommer personalet til Nykøbing i stedet.

2000 blev etableret en tilbygning i gården, så restauranten udvides.

2012 rummede ejendommen café og spisehuset restaurant "Madkunsten".


Iden anden halvdel af ejendommen mod Algade:

1961 lå her konfektionsforretningen "Rødhætte".

Her lå indtil 1. november 1971 Ønskekjolen, som var ejet af fabrikant Bent Holleufer, København.

1971 den 18. november åbnede "Auto-nyt".

1972 den 15. juni åbnede Hans Jørgen Møller her "Møllers Ure og Optik".

Her havde E. Brogård sin forretning.

1982 torsdag den 11. marts åbnede Vagn Petersen fiskeforretningen "Fisketorvet".

Revisor Gynther Larsens kontor.

Kilde: Forsøg på en bygningsregistrant for Nykøbing Sjælland af Jørgen Gantshorn sidst i 1980erne. - Holbæk Amts Venstreblad 5. marts 1982 og 8. maj 2000.--SOC 10. jul 2012, 14:13 (CEST)