Valentin Arnoldsen Kruse.

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Sognepræst ved Grevinge kirke Valentin Arnoldsen Kruse er født 1. august 1712 i Hagested Præstegård, Tuse herred, hvor hans far, magister Arnoldus Kruse var præst og provst.

Han kom 1 år gammel til sine bedsteforældre, Valentin og Margrethe Borch i Holbæk indtil han var 7 år.

1719 kom han hjem og blev undervist af Chr. Bøtcher, der siden blev præst i Skeen i Norge, dernæst af Jonas Møller der blev præst i Sæby og Vallenslev i Løve herred.

1726 blev han optaget i øverste lektie i Slagelse skole, hvor mans morbror Niels Borch var rektor.

1729 fik han embedseksamen fra Københavns Akademi.

1734 havde han forskellige pladser.

Kruse var 26 år da han den 8. februar 1739 blev indsat som præst ved Grevinge kirke.

Var blevet gift onsdag den 18. november 1739 med Ingeborg Bechel, som var apoteker i Helsingør, Frans Bechels datter, født onsdag den 22. januar 1739. Hun døde onsdag den 7. juni 1752.

Med hende fik Kruse 7 børn, hvoraf 2 i 1755 ihvertfald var i live, nemlig Arnoldus, født 9. februar 1743 og Eva Marie, født den 8. februar 1745.

Han blev gift igen fredag den 31. august 1753 med Karen Sophie Bang, ældste datter af kongelig forvalter af kronens gods i Odsherred, kammeråd Niels Christian Bang.

med hende fik han følgende børn: Ulrica Cathrine, født 17. maj 1755, død 20. august 1756 - Niels Christian Bang, født 14. juni 1756 men død 14. oktober samme år - Niels Christian Bang, født 29. juni 1757 - Ulrica Cathrine, født 21. juli 1758 - Christian Lodberg Friis, født 6. april 1760 - Ingeborg Marie, født 14. september 1762, død den 14. oktober 1763 - Catharine Marie, født 18. oktober 1763 - Birgitte Borch, født 12. juli 1766 - Jacob Henrie, født 29. juni 1769 men død samme år.

1761 blev Kruse provst.

Valentin Arnoldsen Kruse døde den 14. juni 1774 ved 3-4 tiden om eftermiddagen på en rejse fra Landemodet, hvilket han deltog i, og nåede til Ledreborg, hvor han blev syg og måtte lægge sig hos sin svoger, forvalter Bang, men døde her.


Sagn:

Der gik i sognet et sagn om, at den dag han døde, hørte man i Grevinge Præstegård tydeligt en vogn rulle ind i gården, så folkene og familien løb ud for at tage imod præsten, hvem man ventede, men da man kom derud var der ingen. Dette siges at være sket netop i samme time, som Valentin Kruse døde.


Kilde: Grevinge Sogn af Ferd. Petersen efter håndskrift 1750 af Lyder Høyer.