Unnerud Brugsforening

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Underød Brugsforening februar 1968. - Billedet er taget foran butikken til dennes 75 års-jubilæum. - Man ser formand for bestyrelsen Erik Hansen, Glostrup, derefter uddeler Poul Vejbæk og damerne. - Fotograf: Ukendt.
Unnerud Brugsforening, matr. nr. 3d, Sølvagervej 8, Underød by, Egebjerg sogn, Odsherred.

"Underød Brugsforening".

1884 blev etableret en såkaldt landhøkerforretning.

Unnerød Brugsforening er stiftet 1893.

Man lejede sig ind i høkerbutikken, som foreningen havde lejet af skibsfører Philip Ernst Møller. Han havde været sømand og stammede fra Marstal.

På den stiftende generalforsamling blev det bestemt, at Philip Ernst Møller skulle være uddeler.

Da han døde 1923 blev huset købt af hans enke, Line Møller, for 19.000,00 kr., og datteren, Julie Møller, overtog en kort tid posten som uddeler.

1925 blev hun afløst af Ernst Magnusson, Strandhusene, der kom fra Unnerud Brugsforening. Han var født 1899.

Knud Erling Mogensen (1908- 1962) uddeler 1938 til 1946

1947 blev Peter Aage Larsen, født 1917 og død 1993, uddeler. Peter Aage Larsen blev senere uddeler i Asnæs ca. 1963 og Mogensen blev kommis hos ham.

1954 den 12. februar vedtog man på en ekstraordinær generalforsamling at opføre en ny beboelsesbygning, og bruge den gamle til varelager. Tegningerne er lavet af murermester Karl Petersen, der har tilbudt at bygge for højest 47.000,00 kr.

1954 den 14. november vedtog man på en generalforsamling at give kvinderne stemmeret. men da der efterfølgende blev foreslået to kvinder til bestyrelsen, modtog de ikke valg.

1960 den 1. oktober blev Poul Wittler Vejbæk uddeler. Han har i et par år boet i Kildehusene, og fungeret som vikar i 20. kreds. Hans hustru er sygeplejerske på Nykøbing Sj. Sygehus.

1963 den 1. oktober ophørte salget af foderstoffer.

1964 den 3. marts genåbnede brugsen efter en større ombygning og modernisering.

For en beskeden sum af 40.000,00 kr. har man fået en ny flot selvbetjeningsbutik. Det gamle foderstoflager er inddraget til bagbutik, den gamle bagbutik er blevet bestyrelseslokale, og endelig er det gamle lagerrum lagt til butikken, så dennes gulvareal er forøget fra 50 til 75 kvm.

Unnerud Brugsforening lukkede 31. december 1977.

Det blev vedtaget på to ekstraordinære generalforsamlinger den 6. og 12. december 1977, hvor Poul Wittler Vejbæk overtog, og videreførte brugsforeningen som "Unnerud Købmandshandel" fra 1. januar 1978 til lørdag den 9. januar 1982, hvor han lukkede forretningen.

+

Se også: Unnerud Købmandshandel.

+

Torben Jensen, Frostrup, fortæller:

Tidligere havde Brugsen egen lastbil, som ud over at udbringe varer, kørte mælketur til mejeriet fra Hølkerup-området, og under krigen blev der hentet tørv fra Trundholm Mose af chauffør var Ernst Nielsen, Strandhusene, Han var født i 1926 – død 2008.

Vognmand Ejnar Magnusson, som var født 1908 og døde i 2003, kørte varetur for Brugsen. Jeg husker at der ugentlig kom en lærling eller en kommis rundt til kunderne for at modtage ordre til den senere ugelevering, Han så i bogen hvad mor foreløbig havde skrevet og spurgte f. eks: Nu er det snart syltetid, har du rigeligt med sukker? o. s. v. Ind imellem havde han ”Ugens tilbud” med, som han viste til mor, og det kunne være alt fra strømper til køkkenudstyr... jo, han var en rigtig sælger. Et par dage senere blev varerne så leveret af Willy Nielsen, Unnerud, som var født i 1916 og som døde i 1998.


Brugsforeningsformænd:
Unnerud Brugsforening ca. 1952.
Det samlede personale i brugsforeningen.

Den første formand var L. P. Jensen fra 1893.

1902 blev Chr. Jacobsen formand.

1920 (deromkring) blev parcellist Vald. Madsen, Egebjerg Mark, formand.

Han var formand i to perioder, første gang til 1931, og senere 1939-1943.

I den mellemliggende tid var parcellist Peter Rasmussen, Gelstrup, formand.

1943-1944 Niels Larsen, Underød

1944-1947 Georg Nielsen, Hølkerup.

1947-1950 parcellist Ejler Hansen, Egebjerg Mark.

1950-1957 Fisker Kristian Jensen, Underød, havde posten i 7 år.

Han blev afløst af gårdejer Erik Hansen, Glostrup.

Villy Nielsen til 31. december 1977, hvor den overgik til almindelig købmandsforretning.

+

1898 blev forretningen udvidet.

1929 blev der bygget nye lokaler, og indsat nyt inventar.

De skiftende uddelere boede lige fra starten i selve forretningen, men 1954 byggede man den nye beboelse ved siden af.

1964 blev den omdannet til fuldt moderne selvbetjeningsbutik.

+

Kommis’er i Unnerud:
Unnerud Brugsforening 1903.
Foto af den nye brugsforening i Unnerud.
Den første uddeler fra 1893 var Philip Ernst Møller.
Fotoet kan være fra butikkens 10-års jubilæum, siden flaget er hejst.
Fotograf: Søren Bay, Asnæs.

Jens Johannes Nielsen, født 1915 og død 1978 var kendt som ”Nilen”.

Karl Aage Sivertsen, der senere blev Massey-Ferguson forhandler i Holbæk.

Hans Christian Lauritsen kaldet ”Fynbo”.

Karl Ulrik Petersen, Hølkerup, (1929-2017) blev senere købmand i Nykøbing Sjælland og Hørve.

Verner Nielsen, Glostrup Overdrev født 1924 blev senere købmand i København.

Knud Larsen ”Importøren”,(1923-1999), var kommis omkring 1946.

Hans Christian Pedersen, Odden, var født 1944.

Kaj Madsen, Lille Egebjerg, født 1939 blev senere officer i Jægerkorpset.

Verner Andersen, Ledstrup, født 1930.

Bent Andersen, Ledstrup. Født 1941.

Louis Hansen, Abildøre, der tidligere var uddeler i Skaverup.

Conny Frederiksen, Abildøre, (1948 - 1981).

Anna Marie Danielsen, Bognæs.

Helle Jensen, Bøsserup/Ledstrup.


Kilde: Lokalarkivet 2012. - Torben Jensen, Frostrup, 2012 og 2018. - Holbæk Amts Venstreblad 13. februar og 15. november 1954 og 22. september 1960 og 21. februar 1968 og 7. december 1977 og 6. januar 1982.--SOC 31. okt 2012, 14:31 (CET)