Torpedostationen Kongsøre

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Luftfoto af Kongsøre Torpedostation ca. 1965. - Fotograf: John Balten, Sjællands Tidende.
"Torpedostationen Kongsøre" er det officielle navn, men i daglig tale i Odsherred er "Kongsøre Torpedostation" nok det mest almindelige.

Torpedostationen er beliggende på Grønlandsvej 14, Hølkerup, Egebjerg sogn, Odsherred.

I slutningen af 1930-erne projekterede Søminevæsenet en sømine- og torpedostation på stranden i det nordøstlige hjørne af Kongsøre skov.

I 1939/40 begyndte man at bygge anlægget, hvor nogle få bygninger og en mole blev bygget.

Det blev sat i bero i 1943 på grund af krigen. Det var åbent, så man frit kunne gå en tur på molen.

1946 blev byggeriet genoptaget, og hele arealet blev indhegnet, og lukket for publikum.

Flere gule bygninger skød op, der var kasernebygning, torpedoværksted, specialværksteder o.m.a., og der blev bygget minedepoter i nogle bakker inde i skoven. Et havneanlæg med mole blev anlagt, og her blev bygget en observationsplatform til brug ved indskydning af torpedoer.

1946 overtog militæret Feriekolonien Kongsøre, og brugte bygningerne til beboelse for de værnepligtige fra frømandskorpset.

1947 begyndte man opførelsen af det store Observationstårn, der forventes færdigt foråret 1948.

1948 den 29. april blev det vedtaget, at orlogskaptajn Hertz skal igen i år være chef for torpedostationen med kaptajnløjtnant Gad som næstkommanderende.

1957 den 9. august er der indgået aftale mellem artilleriskolens brandvæsen, og Nykøbing Sjælland Brandvæsen om et samarbejde, så de kan supplere i yderdistrikterne, navnlig i Vig og på Sjællands Odde, som hører under Nykøbing.

1962 blev de gamle træbygninger revet ned, og erstattet af nye bygninger, undtagen sportshallen, som lå lidt væk fra de andre bygninger. Den blev brugt til opbevaring af ammunition.
Søminestationens havneanlæg med observationstårnet. - Foto: Poul Kristiansen.

Det varede dog ikke så længe, for en uerfaren soldat var på ulovlig vis gået ind på lageret, og havde pillet ved ammunitionen så det hele sprang i luften. Der stod i avisen, at der blev dræbt 2 eller 3 soldater.

1971 den 17. juli har man taget afsked med de sidste 15 værnepligtige, og så er det sket med at få flere. Torpedostationen bliver fremover arbejdssted for det faste personel, altså befalingsmændene og mekanikerne, ialt en styrke på 50 mand.

Så begyndelsen af 1970-erne blev torpedoskydning meget reduceret, og i stedet blev der oprettet et depot for torpedoer og drivmidler.

I 1980-erne blev minedepoterne, en del andre aktiviteter og nogle af bygningerne nedlagt. Nogle af virksomhederne blev underlagt flådestationen i Korsør.

Det officielle navn var Torpedostationen Kongsøre, men det blev i 1989 ændret til "Hoveddepot Kongsøre".

1991 blev observationstårnet på brohovedet revet ned, og materialerne brugt til kystsikring.

Værkstedet for reparation af torpedoer blev opdateret, så man nu kunne reparere de nyeste modeller. Der er også en station for bjergningsfartøjer.

I løbet af 1990-erne er frømandskorpsets aktiviteter udvidet. Det er blevet en betydelig uddannelse og træningscenter for frømænd, hvor også Kronprins Frederik (Pingo) blev uddannet til frømand.


Chefer:

1950 udnævntes chefen for torpedostationen, U. Hertz, til kommandørkaptajn.

1952 udnævntes orlogskaptajn Ralf Andersen som chef.

Ole Højerslev til 1975.

1975 den 17. november tiltræder i stedet orlogskaptajn Fin Folke, som var chef for frømandskorpset samme sted.

Finn Folke har været chef for frømandskorpset i to omgange, sidst i juli 1968. Hans udnævnelse til chef er tidsbegrænset, idet han, efter hvad der er oplyst til Venstrebladet, afgår igen til foråret 1976.

I stedet for Finn Folke er udnævnt en ny til chef for frømandskorpset med virkning fra 3. november 1975, og det er orlogskaptajn Finn Rosendahl, som tidligere har været næstkommanderende i korpset.

1976 var chefen orlogskaptajn J. P. Bonde Petersen, født 1926, der fratrådte 1. marts 1981, og går på pension i hjemmet i Vedbæk.

1981 den 1. marts bliver den nye chef orlogskaptajn Hans Eggert Sørensen, som er 44 år, og bosat i Solrød Strand.

Han har de seneste år gjort tjeneste på Våbenskolen ved Holmen i København. Tidligere har han sejlet på søværnets inspektionsskibe ved Grønland, ligesom han i en årrække har været tjenestegørende ved torpedoeskadren.


Se også: Torpedostationen Kongsøre 1940.


Kilde: Lokalarkivet 2012. - Kilde: Historie og fortælling fra Hølkerup og Bråde af Poul Kristiansen 2003. - Holbæk Amts Venstreblad 16. maj 1950 og 28. maj 1952 og 9. august 1957 og 17. juli 1971 og 4. november 1975 og 25. februar 1981. - Odsherred Tidende 2. december 1947. 29. april 1948.--SOC 9. jul 2013, 01:17 (CEST)