Svenstrup Hestehave Mølle

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Svenstrup Hestehave Mølle ser man på billedet yderst til højre i 1930'erne.
Gården til venstre for møllen er "Møllestedet" og huset med veranda har været Svenstrup Hestehave Brugsforening. - Fotograf: Søren Bay, Asnæs.
Svenstrup Hestehave Mølle, Kollekollevej 26. Eskildstrup i Odsherred.

Møllen er en vindmølle opført som kornmølle i slutningen af 1800-tallet, og den er bygget af Morten Andersen , Ulstrup, fra Kausgården.

Hans bror Rasmus Andersen havde også møllen på et tidspunkt.

Rasmus Andersen var den første uddeler i Svenstrup Hestehave Brugsforening, og hans barnebarn var møller Johs. Jensen, Hønsinge Mølle.

1947 den 1. oktober har møller Martin Madsen solgt møllen med tilhørende landbrug, besætning og inventar til Svend Jensen, Uglerup.

1948 den 19. november har Svend Jensen solgt møllen til den tidligere ejer, Martin Madsen, Sv. Hestehave, der boede i Strandstræde i Nykøbing Sjælland.

På et tidspunkt havde P. Christensen, Svinninge, møllen.

1949 den 1. oktober har mølleejer Toftdal Andersen mageskiftet møllen med husejer Martin Madsens nye ejendom på Østre Lyng i Nykøbing Sjælland.

1950 den 12. januar har martin Madsen solgt sit hus i Strandstræde til enkefru Gunnar Nielsen, Ledstrup.

1954 den 4. oktober har brygmester Wittrup solgt møllen med jord og bygninger til bestyrer Frands Christensen, Lumsås.

1970 den 23. maj er møllen købt af en mand fra Audebo af afdøde møller Frands Christensens enke. Møllen gennemgik en omfattende istandsættelse, dog står møllen her uden vinger.

Efter mølledriften for længst er indstillet, anvendes møllen i dag som sommerbolig.

Møllen står stadig uden vinger, og under hatten er der påsat en altan.


Kilde: Møllebygninger i Danmark udg. af Miljøministeriet og Skov- og Naturstyrelsen. - Holbæk Amts Venstreblad 19. september 1949 og 8. januar 1950 og og 4. oktober 1954 og 23. maj 1970. - Odsherred Tidende 19. november 1948. - Odsherred Tidende 2. september 1947. - --SOC 8. sep 2011, 17:04 (CEST)