Svenstrup Hestehave Brugsforening

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Her ses Brugsen ca. 1915 på adressen Asmindrupvej 13. Personerne på billedet er ukendte.
Også kaldet Forbrugsforeningen for Svenstrup Hestehave og Omegn.

Oprettet 28. april 1889.

Man startede 1889 med en omsætning på godt 8.000 kroner.

1939 vad 50-års jubilæet var tallet 170.000 kroner.

1974 ved 75-års jubilæet var omsætningen 788.000 kroner.

+

1889 blev der valgt 3 mand til bestyrelsen, men i den gamle protokol er ikke nævnt nogen formand.

Man antog boelsmand Rasmus Andersen, Hestehaven, til uddeler, og hos ham skulle udsalget være. Lønnen ansattes til 5% af omsætningen, samt for 15 kroner varer pr. kvartal.

Til at besørge hjemkørsel valgtes uddeleren, der skulle have 25 øre pr. 100 pund fra Nykøbing Sjælland.

Dengang var Nykøbing Sjælland med dens havn det eneste sted, hvor man hentede sine varer.

Brugsforeningen startede under meget trange kår, hvor den første uddeler, Rasmus Andersen, drev forretningen som en kombineret købmandsforretning og landbrug.

Da foreningen havde arbejdet i 2 uger, holdt man den første generalforsamling. Man havde haft en omsætning på 400 kroner, og man havde en kassebeholdning på 3 kroner og 15 øre.

1989 den 2. juli afholdtes ordinær generalforsamling, hvor det første regnskab blev fremlagt af regnskabsfører mekaniker Karl Jensen, Hestehaven, der senere blev cykelhandler i Holbæk.

Ved denne generalforsamling blev valgt en bestyrelse, der til formand fik husmand Mads Borup, Hestehaven.

1896 deltes pladsen som regnskabsfører og kasserer - Karl Jensen fratrådte, og Lars Eriksen, Brændt, blev regnskabsfører, og gårdejer Hans Petersen, Brændt, blev kasserer. Regnskabsføreren fik i løn ½ % af omsætningen, kassereren 70 kroner årligt.

1905 vedtog man at bygge nye lokaler, og købte byggegrund, Hestehavevej 13, af parcellist Laurits Bentsen, Hestehaven. Tegning og overslag fremlages, og lavestbydende på arbejdet blev tømrer L. C. Madsen, Unnerød, med 3.015 kroner. Malerarbejdet overdrages til maler Laurits Hansen, Kollekolle, for en pris af 110 kroner.

Til uddeler antog man husmand Peter Hansen, Skaverup, der kun blev i pladsen 1 år.

Han afløstes af Niels Peter Nielsen, som var uddeler i 25 år.

1913 udvidedes med en sidebygning, der kostede 1.485 kroner.

1923 byggedes en ny beboelse, og en del af den tidligere toges med til butikken. Dette kostede 5.247 kroner, og udførtes af snedker Larsen, Lestrup.

1907 blev foreningen medlem af Fællesforeningen.

1920 blev man medlem af Øernes Andelsselskab.

1959 gennemgik brugsforeningen en omfattende modernisering. Man fik indlagt oliefyr, og forretningen blev lavet om til selvbetjening. Hele moderniseringen kostede 75.000 kroner, og heri er medregnet nyt inventar.

1963 den 14. august på et fællesmøde, sammen med Asmindrup Bugsforening, enedes man om at sløjfe kreditgivningen, så alt salg fremover er kontant betaling.

I de første 75 var der ikke mange personskifter indenfor ledelsen.

Man har kun haft 6 uddelere. Den første i 18 år, den anden i et år, den tredie i 25 år, og den fjerde i 4 år, den femte, B. Kristensen, i 5 år, og så Børge Dybdal Petersen siden 1941.

I de første år var der temmelig mange formænd.

Gårdejer Poul Nielsen var 25 år i bestyrelsen, og formand 15 år fra 1949 til 1964.

1964 blev gårdejer Tage Nielsen, Brændt, valgt til ny formand.


Kilde: Odsherred Lokalarkiv - Holbæk Amts Venstreblad 15. august 1963 og 21. april 1964.--SOC 29. aug 2014, 15:48 (CEST)