Stensgård

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Stensgård, 50 tdr. land, Sonnerup, Højby sogn, Odsherred.

Indtil midten af 1970'erne betegnelse for gården Oddenvej 66 i Sonnerup. Matrikel nr. 3a m.fl.(3a, 3b og 9), Sonnerup By, Odsherred.


Ejere ifølge Realregisteret til Skøde- og Panteprotokoller:

23.2. 1850 Arvefæsteskøde fra statskassen til Henrik Larsen

26.7. 1863 Skøde fra Henrik Larsen til Peder Henriksen

22.10.1915 Skifteudskrift som adkomst for Peder Henriksens enke Sine, f. Hansen.

21.3. 1919 Skøde fra Sine Henriksen, f. Hansen, til: a) Johan Henriksen. - b) Poul Henriksen og c) Jens Christian Henriksen

24.3. 1942 Skifteattest som adkomst for Niels Johan Henriksen og Jens Christian Henriksen på Poul Henriksens andel af matr.nr. 3a, 3b og 9.

+

Gården var ejet af brødrene Henriksen.

1954 den 1. maj har brødrene Henriksen solgt gården til statens jordlovsudvalg for 130.000,00 kr. uden besætning og inventar. En hovedparcel på 50 tdr. land skal sælges, når man finder en køber. Indtil da er den udlejet for sommeren til gårdejer Orla Stendahl, Sonnerupgård, der har haft Stensgård i forpagtning i 8 år. Af den øvrige jord skaffes tillægsparceller på hver 4-5 tdr. land til 4 mindre landbrug tilhørende Otto Christiansen, Sonnerup, Børge Nielsen, Nyled, Peter Petersen, Nyled, og Kaj Madsen, Holmstrup.

1955 den 16. maj (lidt før) er selve gården overtaget af kontrolassistent Bent Knudsen, Sjællands Odde.

Der er fra Stensgård solgt 20 tdr. land som tillægsjord. Gården står nu med de resterende 50 tdr. land, samt bygninger, en del maskiner og redskaber.

Gården var ejet af Cecilie og Lars Larsen, men senere overtog en brordatter og hendes mand Laur. Petersen, Højby, gården.

1969 var gården ejet af Thorvald Olsen.

1965 den 1. april købte Ulla Buxbom gården.

Hun er født 1940 på Lolland som gårdmandsdatter.

Hun driver landbrug, rideskole og hestestutteri. Iøvrigt havde hendes bedstefar også hestestutteri.

Ulla Buxbom arbejdede 7 år på hestestutteri i København.

1965 har hun på gården 10 heste, to geder (for sjov), et æsel og et par grise.

Berider og rideinstruktør er Birger Gramager, som var på Avedøre før han kom til Stensgård.

Landbruget bestyres af Flemming Preisler Kristensen.


Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 1. maj 1954 og 16. maj 1955 og 19. november 1958 og 5. juni 1965.--SOC 24. dec 2013, 13:58 (CET)