Stanley Segner

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Stanley Segner, restauratør, ejendomshandler, feriehusfabrikant m.m., Nykøbing Sjælland.

Han er født 1898 i København.

Som ung sejlede han som hovmester, særligt med grønlandsbådene, med bl.a. også med kongeskibet "Dannebrog".

Senere havde han et pensionat ved Rungsted.

Før krigen 1940-45 kom han til Nykøbing Sjælland, og bosatte sig i Skærby.

Her begyndte han beskedent med en lille kiosk (Skærbys kiosk), samtidig med han begyndte at handle med sommerhuse og grunde.

Han byggede sin egen fabrik på Rørvigvej til fremstilling af sommerhuse.

1940 startede han fabrikationen af sommerhuse, men fabrikkens produktion blev standset på grund af byggeforbuddet 1943. De 70 mand, der beskæftigedes, blev uden arbejde her.

Han solgte maskiner m.m. for 75.000,00 kr., men grund og bygninger repræsenterede en værdi af ca. 200.000,00 kr.

1946 den 28. november har hans konsortium solgt avlsbruger D. Holms ejendom på Rørvigvej til murermester C. S. Andkilde.

1947 den 14. januar indtrådte Stanley Segner og fuldmægtig Henriksen, Amtshospitalet, i de gule spejderes tropsråd i Nykøbing Sjælland i stedet for landsretssagfører Gideon og bankdirektør Thornøe.

1947 den 6. oktober har Stanley Segner solgt sin bungalow på Rørvigvej til købmand Collin Drewsen (Collin Drewsens Købmandsforretning), Nykøbing Sjælland til overtagelse senere.

1948 den 18. juni skænkede han fabrikken til Arbejdersamaritterne fordi han nærede stor beundring for deres uselviske indsats.

Københavnerkredsen af Arbejdernes Samaritterforbund byggede maskinsnedkeriet om til Arbejdersamaritternes Feriekoloni.

1944 den 3. maj lå Stanley Segner på Nykøbing Sj. Sygehus med en sprængt akillessene, og blev optaget af sygeplejerskernes kamp for bedre løn. I taknemmelig hed over den gode pleje forærede han ved udskrivningen sygeplejerskerne den 22. maj en strandgrund ved Skærby med tilhørende weekend hytte.

1948 den 27. januar har han købt en villa i Søllerød for 55.000,00 kr.

1948 den 18. oktober har han overdraget sin andel i Ordrup Næs-Konsortiet til dir. Sv. Vedde, Nykøbing Sjælland og kjolefabrikant Christoffersen, København.

1953 den 1. oktober købte hans hustru ekspeditrice Hanne Segner Landmandshotellet i Nykøbing Sjælland.

I ægteskabet er to sønner, luftkaptajn i SAS, mens den anden er ukonfirmeret.

Søsteren Yrsa Thorsen er gift med skibsinspektør Thorsen, København, født 1884, død 3. december 1962.


"Det stod i" Holbæk Amts Venstreblad 7. september 1953 og 9. marts 1959 og 4. december 1962 og 17. maj 1969. - Odsherred Tidende 28. november 1946 og 27. januar 1948. - Odsherred Tidende 14. januar og 6. oktober 1947 og 18. juni og 18. oktober 1948.--SOC 1. nov 2013, 14:27 (CET)