Sølystgård

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Sølystgård, Nyrup, Nykøbing Sjælland, matr. nr. 3d, 3c.

Gården ejes af Peter Valdemar Smidth. Hen bestyrede den for forældrene, Eline Kirstine og Jens Peter Smidt, siden 1914, og overtog den som selvejer 1929.

Han er født på gården 1. december 1884.

Arealet er på 56 tdr. land.

Gården er udstykket fra "Nyrupgård" 1850, og stuehus og hestestald samt lade er opført 1851. Kostalden er bygget 1906, hønsehuset 1920 og svinehuset 1890. Stuehuset fik tegltag 1900. 1931 købte Valdemar Smidth et hus med tilhørende have.

Besætningen udgør 4 heste og 1 plag og 1 føl af blandet race, 20 malkekøer og 12 ungkreaturer af R.d.M. samt 10 svin og 5 får.

Gården har elektrisk lys, og benytter petroleumsmotor til kraft. Den ligger ved landevejen fra Nykøbing Sjælland til Klint, og dens jord grænser ud til Vejrup bugt og Kattegat på en strækning af flere hundrede meter.


+


I Trundholm Lokalhistorisk Forenings blad nr. 3, 2007, kunne man læse følgende om gården:

På Højby kirkegård ses et stort gammelt gravmæle over familien Smidth, Strandvang.

Den store sorte sten blev rejst i 1914, hvor gårdens ejer, Jens Peter Smidth, døde.

I 1931 døde hans kone, Eline, og i 1949 deres datter, Hertha. Sønnen, Valdemar, døde i 1951. Hans data står på gravstenens sokkel.

Den længstlevende i familien, Laura, fik sin egen gravsten.

Gården, der har navnet "Sølystgård", ligger i Strandvang, i det yderste hjørne af Højby sogn, ved grænsen til Nykøbing kommune.

Den er udstykket fra "Nyrupgård" i 1850. Arealet er 56 td. land.

Gården ejedes af Jens Peter Smidth, der er født i København.

Hans kone er her fra egnen og deres tre børn er født og vokset op på gården.

De gik i Stårup Skole - det har været en lang, og om vinteren, streng skolevej op over alle bakkerne.

Valdemar Smidth bestyrede gården fra sin fars død i 1914, og overtog den som selvejer i 1929.

De tre søskende boede og arbejdede hjemme på gården, de var alle ugifte.

Det har ikke været muligt i de lokale aviser at finde oplysninger om familien, fødselsdage, nekrologer o.lign. Kun om Laura Smidth kunne i Holbæk Amts Venstreblad d. 14. december 1965 læses: Gårdejer frk. Laura Schmidt, Nyrup, fylder mandag den 20. ds. 85 år. Hun kan passere dagen med et, når alderen tages i betragtning, udmærket helbred. Laura Schmidt er født på gården i Nyrup, hvor hun har levet det meste af sin tid. Som ung lærte hun syning i København, men da moderen blev syg, kom hun hjem for at hjælpe en søster med at passe hjemmet og forældrene.

Både disse og søsteren er forlængst døde, og. Laura Smidth har siden passet bedriften sammen med en broder.

Hun er interesseret i alt og følger med i, hvad der foregår omkring hende.

Gennem sommerhusudlejning om sommeren er hun blevet kendt af mange københavnere.

Det meste af jorden er nu solgt fra til sommerhusgrunde, og et strandareal er blevet foræret til kommunen her er nu indrettet offentlig badestrand.

Nogle dage senere kunne læses: Gårdejer frk. Laura Schmidt, Nyrup, er død på Centralsygehuset i Holbæk efter at være ramt af en hjerneblødning for få dage siden. Hun ville som tidligere omtalt være fyldt 85 år på mandag.

Det meste af sin tid har hun boet på gården, hvorfra det meste af jorden nu dels er udstykket, og dels skænket til kommunen. Hun var en elskelig gammel dame og afholdt af alle i bekendtskabskredsen.


Tekst på den store gravsten på Højby kirkegård:

Gaardejer J. P. Smidth af Nyrup

f. 16. januar 1855

d. 28. september 1914.

og hustru Eline Kirstine Smidth f. Larsen

f. 8. oktober 1847

d. 27. august 1931

+

Hertha Smidth

f. 8. oktober 1882

d. 17. juni 1949

Savnet i Hjemmet Hvil i Fred.

+

På soklen Gaardejer Valdemar Smidth

f. 1. december 1884

d. 26. juni 1951.

+

Tekst på den lille gravsten

Gårdejerske Laura Smidth

f. 20-12-1880

d. 16-12-1965


Kilde: Holbæk amt udg. af Dansk Kulturhistorisk Forlag 1947.--SOC 29. nov 2011, 15:33 (CET)