Nyrupgård

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Nyrupgård, 4-længet gård, 34 tdr. land, Nyrup, Nykøbing Sjælland, matr. nr. 3a, 2k.

Først i 1900-tallet var den ejet af Hans Nielsen, der var formand for Nyrup Brugsforening.

+

Gården blev overtaget af Lars Arne Leth 1944.

Han er født i Gennerslev i Viborg amt 23. februar 1914.

Han er gift med Jenny Meta Leth født i Nr. Snede 18. april 1915.

Arealet er på 29 tdr. land. I 1945 er der plantet 1 tdr. land frugttræer. 1946 tilkøbtes 4 tdr. land.

Besætningen er på 3 heste af blandet race, 21 Jerseykreaturer samt 9 svin.

Stuehuset er opført 1750. De øvrige bygninger 1915.

Arne Leth var på Hoptrup Højskole 1933.

1946 den 1. februar købte han tækkemand Niels Kaspersens hus i Nyrup.

1950 den 15. marts har gårdejer Arne Leth solgt sin ejendom med 34 tdr. land og det meste af besætningen til gårdejer Ejner Dyreholdt, Stenmagle.

1950 købte han i stedet Annexgården i Nakke ved Rørvig.

+

1950 den 4. september brændte gården omtrent ned. Kun udbygningernes mure står tilbage.

Det er en meget gammel gård. Stuehuset menes at være omkring 200 år gammelt i 1950, mens bygningerne var noget yngre og bedre.

Laden var stoppet med det halve af årets høst, så man ikke kunne komme ind i den, og i løbet af ganske kort tid var hele gården et vældigt bål, hvorfra røgen kunne ses viden om.

Man fik reddet hele besætningen ud, selvom gårdens 13 køer netop var lukket ind til malkning, men de kom alle ud. det samme gjorde 40 svin og 4 jerseykøer samt fjerkræet. Hestene var på marken.

Ganske tæt op til den brændende gård lå arbejdsmand Chr. Petersens beboelseshus. Det var i høj grad i fare, og brandvæsenet, som hurtigt fik vand på slangerne, dængede vand på det gloende varme hus, så det lykkedes at redde dette.

Gårdens gamle stuehus blev sidst antændt, og man nåede at redde alt indbo ud, inden taget skred ned.

Foruden kornet brændte derimod forskellige redskaber og maskiner.

Årsagen mistænkte man for at være en overophedet elektromotor.


+

1950 den 1. november har Ejner Dyreholt solgt sin nedbrændte gård til proprietær Wester, Bregnebjerggård, Nykøbing Sjælland, med 34 tdr. land. Bygningsassurancen medfølger.

+

1952 blev Marius Christensen bestyrer på Nyrupgård.


Kilde: Holbæk amt udg. af Dansk Kulturhistorisk Forlag 1947. - Holbæk Amts Venstreblad 2. og 4. marts og 5. og 6. september og 31. oktober 1950.--SOC 29. nov 2011, 16:34 (CET)