Søgården

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Gård beliggende Nygårdsvej 36, matrikel 14a m.fl., Højby Sj., Odsherred.

Søgården, Højby - ca. 1950 - Luftfoto af Søgården. - Den oprindeligt trelængede gård er nu udvidet betydeligt. - Stuehuset til højre er bygget i 1916 og tilbygninger i 1930'erne. - Fotograf: Sylvest Jensen, Hillerød.

Søgaarden ligger ca. l Km. nordøst for Højby station midt i sine kuperede jorder.

Den er Arvefæste under Staten. Gården har sit Navn efter nu udtørrede (og senere gendannede) Højby sø.

Hovedbygningen, der ligger i den sydlige gårdside, blev bygget i 1916 lige Nord for den gamles plads - og er en meget anseelig cementpudset bygning med rødt tegltag; den meget smukke og store have ligger mod øst og er en hel park.

De to avlsbygninger er grundmurede og straatækkede. Den østlige længe er af støbte mure. Ladelængen ligger i forlængelse af denne mod nord og har stråtag. Elektrisk lys og kraft er indlagt.

Gården ejes på et tidspunkt af Hans Peter Nielsen, som har opført de to avlsbygninger.

Han havde købt gården af sin svigerfader, Johan Madsen.

Anders Andersen, Højby, er gift med Gudrun Hessellund Andersen i 1907, og købte Søgård straks efter brylluppet af Hans Peter Nielsen, der i stedet overtog Grønnehave Mølle, som Hans Peter Nielsen havde til 1917.

Den østlige længe og laden er opførtes af Anders Andersen, ligesom han anlagde en frugtplantage.

Han overdrog gården til sønnen Niels Hessellund Andersen, og frugtplantagen til sønnen Erik Hessellund Andersen.

Datteren Elisabeth Andersen, blev gift med Anders Jensen, kaldskappelan ved Lumsås Kirke. Han blev senere forflyttet til Fyn, hvor parret var til 1957.

Niels Hessellund Andersen var formand for Højby Brugsforening 1962 til 1968.


Fra "Danske Gårde" red. af J.C.B. la Cour, udg. 1914-19
Søgården antagelig fra 1920-erne. - Foto: Stenstrup Museum.

Beskrivelse af gården:

Stort firlænget gårdanlæg omkring brolagt gårdsplads, og med stuehus foran sydvendt have.

Avlslængerne på 20 til 25 fag er opført omkring 1870. Længerne har siden undergået flere bygningsændringer i facader og tag uden dette har ændret ved anlæggets helhedskarakter.

Stuehuset er opført nogle årtier senere, som ovenfor anført, og står i sit ydre uden væsentlige ændringer.

Alle længer står grundmuret og pudset over fremkragede, pudsede sokler, mod tag afsluttet med aftrappede gesimser i langsiderne.

Avlslængerne står hvidkalket over sortmalet sokler, og med opskalkede heltage, omlagt fra strå til bølgeeternit.

Stuehuset står gulkalket og med halvvalmet, opskalket tag, hængt med vingetegl.


Se også: Søgården, Højby, 1908.

Se også: Høst på Søgården.

Se også: Heste på Søgården.

Se også: Hesterive på Søgården.

Se også: Selvbinder på Søgården.

Se også: Høst med traktor på Søgården.

Se også: Odsherreds Belgiske Hesteavlsforening.


Kilde: Højby by og jorder udgivet af Trundholm kommune og Planstyrelsen 1987. - Holbæk Amts Venstreblad 8. juni 1966.--SOC 3. jun 2012, 19:09 (CEST)