Ryttergård, Plejerup

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Ryttergård, Plejerup, Grevinge sogn, matr. nr. 3, areal 24,2 ha.

Fra gammel tid var denne gård nummer 2 i Plejerup by, og havde indtil 1840 sin plads på trekanten, hvor vejene til Atterup og Frenderup deler sig. Det år brændte den - med undtagelse af stuehuset, der står endnu - og blev da bygget op øst for Atterupvejen.

Marken tilhører Holmevangen, og der er enkelte marknavne knyttet hertil som Billesbjerg syd for gården. Mod øst er Toftemosen og Lillemods ås.

Den første mand, vi kender navnet på fra denne gård, er:

1. Anders Pedersen, der kaldtes Anders Mester eller Yusindkunstner. "Han kunne gøre alt med hænder fast, hvad øjet så". Han afstod gården 1709 til sønnen

2. Laurs Andersen, kaldet Laurs Mester, men han var ikke så behændig som faderen. Han afstod gården 1713 til

3. Niels Thomassen Kynemundth. Han rejste 1714 til Vig.

4. Niels Krestensen, født 1695, død 1711, byttede 1720 tilbage igen med

5. Niels Thomassen Kynemundth, der døde her 1743. Han kaldtes "Gilleprieren", der skal betyde den kvindekære. Han havde været rytter og korporal i engelsk tjeneste, og havde fra Belgien hjemført en katolsk pige, Marie Dohne. De blev viet på Fyn, og hun gik senere over til den lutherske lære. Han døde på gården 1751.

6. Kresten Nielsen, født 1730, død her 1747. Hans Datter blev gift med

7. Peder Andersen, født 1757, død 1814. Sønnen

8. Hans Pedersen, død i 1850-erne. Enken solgte gården til

9. Niels Andersen. Han havde en af sognets mobiliseringsheste. 1869 kom

10. Niels Jensen fra Grevinge.

Han var født 1844, og var med i det sidste hold af Hestegarden, der nedlagdes 1866. 
Han var meget fåmælt, og uhyre stærk. Det blev sagt, at han kunne gå med 1 td. sæd under hver arm. 
Han havde ingen lyst til landbruget. Han døde 1898. 

Gården var gået til tvangsauktion, og købtes 1912 af

11. August Pedersen, Plejerup, som var fra Nyrup, død 1946. Sønnen

12. Peder Pedersen, er født 1905, død 1990. Hustruen Helga er fra Hørby sogn. De overtog gården 1946.

13. 1989 Ole Aktor Nielsen, skifteretsattest som adkopmst for Peter Aktor Nielsen og Janne Kirsten Nielsen.

14. 1990 Helga Petersen.

15. 1991 Anders Bentsen.


Kilde: Grevinge Sogn, III bog, samlet af Anders Andersen.--SOC 31. jan 2012, 00:26 (CET) - Kildehenvisning: Huse, Gårde og Godtfolk i Grevinge sogn af Gustav Jensen.--SOC 4. mar 2012, 22:16 (CET)