Peter Hansen

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Peter Hansen 1965.
Peter Hansen, gårdejer, sognerådsmedlem, Bakkegården, Lumsås, - tlf. Lumsås 8 - Højby sogn, Odsherred.

Han er født 29. september 1882 i Odden sogn som søn af parcellist Niels Hansen, Overby, og hustru Pouline Amalie, født Nielsen.

Gift 6. april 1906 med Marie, der er født 27. marts 1882, som er datter af gårdejer Carl Hansen, Sjællands Odde, og hustru Ane Kristine, født Christoffersen.

1906 købte han en lille gård på Odden med 20 tdr. land for 6.000,00 kr. I besætningen var en kvie, der stammede fra Kalundborg Ladegårds fine besætning, og den blev stammoder til den senere fine Bakkegårdsbesætning.

1911 købte han den gamle Bakkegård med 20 tdr. land. Den blev udvidet med mere jord, og en ny staldlænge.

1925 fik han Mund- & Klovsyge i hele besætningen.

I 15 år drev han også nabogården Brønshøjgård indtil sønnen Aksel Hansen overtog den 1932, idet de 70 tdr. land deltes ligeligt mellem de to gårde.

1948 den 18. december lagde en brand Bakkegårdens 4 tækkede udlænger i aske på grund af en kortslutning, men det lykkedes at redde hele den dyrebare besætning, bl.a. en tyrekalv til 16.000,00 kr. og en anden tyrekalv til 20.000,00 kr.

Han hjemtog over 100 ærespræmier, og over 200 1. præmier rundt om på dyrskuerne.
Marie Hansen 1965.
Han var medlem af udvalget til besigtigelse og præmiering af dygtigt drevne landbrug.

Havde også hønseriet "Solhøj".

Formand for Odden Husmandsforening 1908-1910, medlem af bestyrelsen for Odsherreds Svineslagteri 1918-1928 og for Lumsås Andelsmejeri 1918-1926.

Han var med til at starte Odsherreds Kvægavlerforening, og med i den første bestyrelse.

Formand for Lumsås Låne- og Garantforening 1923.

Næstformand for Lumsås Brugsforening 1924.
Brandslukningsarbejde på Bakkegården, der brændte i november 1948. - Foto: Erik Mikkelsen, Lumsås.

Han var i bestyrelsen for Lumsås Andelsmejeri.

I mere end 25 år var han formand for garantforeningen under NVE.

Medlem af sognerådet i Højby sogn i 21 år til 1946 for Det Radikale Venstre fra 1925.

Formand for Vejudvalget og skolekommissionen 1925 og for Alderdomshjemmet 1929.

Han var i en længere årrække formand for Lumsås Radikale Vælgerforening.

Han var i bestyrelsen for Lumsås Brugsforening.

Formand for Husmandsbrandkassen.

Medlem af udvalget til besigtigelse og præmiering af dygtigt drevne husmandsbrug.

Sønnen Børge Hansen der havde været driftsleder, overtog gården, mens den anden søn, Axel Hansen, bor lige i nærheden på Brønshøjgård.

Peter Hansen døde 20. marts 1959.

Marie Hansen døde natten til den 17. januar 1962.

+

Peter Hansens søster, Nicoline, er gift med gårdejer Johs. Nielsen, Overby Lyng, Sjællands Odde.

+


Kilder:

Danmarks Kommunale Forvaltning udg. af Selskabet ”Vort Samfund”, København.

Holbæk Amts Venstreblad 25. september 1952 og 20. marts og 21. september 1957 og 23. marts 1959 og 17. januar 1962.

Odsherred Tidende 28. februar 1946 og 18. december 1948. - --SOC 10. okt 2012, 00:19 (CEST)