Oluf Lausen

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Omtale i Holbæk Amts Venstreblad den 22. maj 1925:

Forretningsjubilæum.

I Morgen (Lørdag) fejrer Købmand Oluf Lausen, Grundtvigsvej 3, Nykøbing, sit 25 Aar Jubilæum som Forretningsmand her i Staden, idet han den 23. Maj 1900 aabnede sin Kolonial- og Materialhandel i den Ejendom, hvor han fremdeles bor til Huse.

Lausen var den Gang meget ung, endog saa ung, at han det første Aarstid maatte drive Forretningen i sin Faders Navn, indtil han opnaaede Myndighedsalderen.

Til en Begyndelse blev han mødt med nogen Skepsis, men det viste sig, at den unge Mand var i Besiddelse baade af megen Energi og stor Forretningssans, saa det forholdsvis hurtig lykkedes ham at oparbejde en betydelig Forretning og holde den i stadig Vækst, saa den nu er absolut den betydeligste af sin Art her paa Pladsen. I de senere Aar har Lausen tillige drevet en ikke ringe Grossistvirksomhed.

+

Han er født i November 1875 i Korsør.

Han lærte handel i Fåborg.

Han blev gift 23. august 1900 og hans hustru er født 27. februar 1881 i Fåborg, og det var her parret lærte hinanden at kende.

Som 24-årig købte han 1900 den daværende købmandsforretning på hjørnet af Algade og Grundtvigsvej. En periode var hustruen medlem af menighedsrådet.

Kort efter guldbrylluppet 1950 var de på en længere rejse på besøg hos deres søn i Sydafrika.

Han var meget interesseret i ridesporten.

Han ejede en gård ved Nordstrand.

1949 afstod han forretningen.

I ægteskabet er sønnen, renseriejer Ole Lausen, Sydafrika, og to døtre, fru direktør Elin Unruh og frk. Elisabeth Lausen, som begge bor i København.

1950 den 8. marts rejste Oluf Lausen og hustru sammen med datteren, frk. Elisabeth Lausen, København, på en længere ferierejse for at besøge sønnen direktør Ole Lausen, Capetown i Sydafrika. Sejlturen fra Oslo vil vare 3 uger. Hjemkomsten vil først finde sted 3 måneder senere.

Oluf Lausen døde 15. oktober 1952.

Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 8. marts og 18. august 1950 og 21. februar 1951 og 16. oktober 1952.--SOC 30. okt 2017, 11:06 (CET)