Næsgård, Ordrup

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Næsgård, Ordrup Næs pr. Fårevejle, Fårevejle sogn og kommune, Odsherred, Holbæk amt, matr. nr. 4ah m.fl. af Ordrup.

Gården har indkørsel fra vejen mellem Ordrup og Dragsholm, med en afstand til Fårevejle station på 7½ km og til Nykøbing Sjælland på 25 km.

Næsgård er udflyttet, og ligger ca. 2 km vest for Ordrup hvor halvøen Ordrup Næs begynder, og hørte oprindelig under baroniet Adelersborg (Dragsholm Hovedgård), hvor den i lang tid var forpagtergård.

Ejendomsskyld 162.000,00 kr. - Jordværdi 86.500,00 kr. - Brandassurance for bygninger 115.000,00 kr.

Samlet areal 257½ hektar, deraf ager 214½, skov 33 1/8, have og gårdsplads 1 5/8, andre arealer 8 1/4.

En stakhjelm er tækket med pap. Hestestalden er af bindingsværk med stråtag. de øvrige bygninger af grundmur, hovedbygningen med frontspice og tegltag, svinestalden med trimpel og paptag, resten med stråtag.

1930 ansattes som ny forpagter Aage Moth.

Kvægbesætningen består af 35 malkekøer og 20 stk. ungkvæg, er af rød dansk Malkerace. Mælkeydelse pr. ko er ca. 3.000 kg årligt. Mælken leveres til Trocks Ostefabrik i Snertinge.

Der holdes som regel 10 svære arbejdsheste. Svinebesætningen er for tiden 21 tillægssøer, 2 orner, 80 fedsvin og 27 ungsvin. Der holdes 52 moderfår og 2 væddere. Fjerkræholdet er på ca. 200 høns.

+

1951 den 28. november brændte laden, tilhørende forpagter Riis-Olsen.

I den stærke blæst dannede laden, der var af træ og tækket med pap på et øjeblik et vældigt bål, som kunne ses viden om - Helt til Sjællands Odde og Holbæk. I laden var ca. 100 tdr. utærsket sæd foruden halm fra 350-400 tdr. Foruden dette brændte tærskeværker, en fræser, en kværn, en hestebinder og flere andre maskiner, redskaber og vogne.

Heldigvis bar vinden væk fra gårdens øvrige bygninger, så disse overhovedet ikke var i fare.

Hvorledes ilden er opstået vides ikke. Den skyldtes muligvis et leje, der er løbet varmt.

Gården ejes af forpagter Dalsgård, Slagelse.

+

1955 den 11. marts har proprietær Dalsgaard, Slagelse, mageskiftet Næsgården på Ordrup Næs, hvortil hører 146 tdr. land, med gårdejer Hans Clausens gård i Hyldested ved Slagelse, der har 37 tdr. land. Besætningerne medfølger ikke. Næsgården har hidtil været drevet af forpagtere.

Det samlede areal er på 146 tdr. land (80 1/4 ha), der fordeler sig på: Ager 100 tdr. land (55 ha), skov 2 tdr. land (1 ha), eng 20 tdr. land (11 ha), andre arealer (vedv. græs m.m.) 20 tdr. land (11 ha) samt have og gårdsplads m.m. 4 tdr. land (2 1/4 ha). Hrtk. 8 tdr.

Ejendomsværdi: 248.000,00 kr. - Grundværdi: 88.000,00 kr. - Brandforsikring for bygninger 240.000,00 kr.

Af agerjorden, der er samlet ved gården, består ca. 70 tdr. land af god, lerblandet muldjord på lerunderlag, mens ca. 30 tdr. land er sandmuld på sandunderlag. Terrænet er bakket, kultur og gødningskraft er god.

Der er drænet, hvor det er påkrævet.

Engen er en kultureng, og skovens bevoksning er nåletræ.

Næsgård har ældre, men velholdte bygninger, overvejende opført af grundmur, og nu alle belagt med fast tag.

Hovedbygningen er fra 1906, ligger mod øst, er hvidpudset med frontspids mod øst til haven, og har tag af tegl.

Mod nord en længe som rummer folkeværelser, den har tag af eternit, samt en stråtækt længe, der indeholder ungkvæg og får. Den stråtækte hestestald, der ligger mod vest, er af bindingsværk, den sydlige længe, der er stråtækt, er opført dels af grundmur og dels af kampesten, rummer kostald, magasin og vognport. Mod syd endvidere to svinehuse, hvor det ene er af grundmur, men det andet af træ, begge med paptag ligesom en lukket hjelm, der ligger ved indkørselen til gården.

Avlsbygningerne er af nuværende ejer blevet grundigt restaurerede og moderniserede.

Der hører 2 huse til gården.

Besætningen består af godt 50 stk. opdræt samt 15 søer, hvis grise opfedes. Endvidere holdes ca. 30 modefår af Oxford Down racen.


Kilde: Selskabet til udgivelse af ”Danmarks Større Gårde”, red. af E. Bülow. - Danske Gårde i tekst og billeder samlet af landbrugscand. J. Jespersen 1926. - Større Danske Landbrug, udarbejdet af forstander J. J. Hansen 1930. - Holbæk Amts Venstreblad 29. november 1951 og 8. marts 1955.--SOC 13. nov 2012, 19:42 (CET)