Lundemosegård

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Lundemosegård, Herrestrup, Grevinge sogn, Odsherred, matr. nr. 4, areal 8,1 ha.

Denne gård har ikke gennem tiderne skiftet plads. Dens mark hører til dels i Strandvangen, og del si Holmevangen. I 1912 blev der solgt en del jord fra, hvor størsteparten hørte til Strandvangen. På den nuværende jordlod nævnes åserne Myremejster og Gårdbo ås, hvor Sportspladsen ligger.


Af de mænd, der har boet her, er følgende navne nævnt:

1. Niels Rasmussen, der afstod gården 1710 til

2. Søren Olsen, født 1690, død 1765. Han var Lyder Sørensen Høyers argeste modstander. Denne mand blev tid efter anden kirkeværge, sognefoged, præstens medhjælper, fattigforstander, og fader til 25 børn. Han var "ret en helveds øgle, i hvis samvittighed kunne vendes et læs tjørnhe uden at kradse ham". Han døde 1765, og hans enke blev gift med

3. Gregers Hansen, født 1741, død 1809. Han blev 1806 fundet værdig til at modtage en bibel i hædersgave. Hans enke af 2. ægteskab blev gift med

4. Mads Sørensen, død 1828. Hans datter blev gift med

5. Jakob Klausen, død 1866. Sønnen

6. Mads Jakobsen, død 1880. Han var formand for sognerådet fra 1874 til 77.

7. Laurits Jakobsen, søn af Mads Jakobsen, død 1902.

8. Thorkild Jensen fra Veddinge solgte først en del af jorden 1912, og derefter solgte han gården 1914.

9. Peder Madsen, født 1877, død 1940, var en brodersøn til Mads Jakobsens enke. Sønnen

10. Charles Madsen er født 1905. Han har været elev på Tune Landbrugsskole. Hustruen, Esther, er fra Asmindrup.

11. Den blev derefter overtaget af slagter Aage Poulsen.

1945 købte Grevinge kommune gårdens areal på den nordre side af Engelstrupvej.
På dette areal er anlagt Herrestrup Idrætsplads, som blev indviet 1946.

På resten af arealet er Grevinge Centralskole anlagt, som blev indviet 1955.

1962 solgtes jorden til Grevinge kommune, dels til byggerunde, dels til det nuværende boligkvarter Skolevænget, og dels til tillægsjord til Helge Jensen, matr. nr. 4e.

1964 er bygningerne overtaget af Grevinge Andelskasse, derefter solgt til ingeniør Flensborg, som oprettede maskinfabrik her.

Hermed er en landbrugsejendom udslettet af sognets historie.


Kilde: Grevinge Sogn, III bog, samlet af Anders Andersen.--SOC 25. jan 2012, 11:45 (CET) - Kildehenvisning: Huse, Gårde og Godtfolk i Grevinge sogn af Gustav Jensen.--SOC 26. feb 2012, 22:08 (CET)