Klitborg

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Klitborg ca. 1952. - Foto: Karen Vedde, Nyk. Sj.
Klitborg ligger på Flyvesandslodderne mellem Nykøbing Sjælland og Rørvig.

Det var entreprenør Niels Nielsen - Klitborg, der grundlagde bebyggelsen på Flyvesandslodderne, som han havde købt for 7 øre kvadratalen i 1914.

1934 nu 72 år gammel vendte entreprenør Niels Nielsen - Klitborg - tilbage, efter et kort ophold på Mols, hvor han fik ideen til sommerhusbyggeriet.

Bebyggelsen, der var opført som udlejnings byggeri, og var en af landets første af sin art.

Der blev anlagt veje med rundkørsel, gravet brønde bag klitterne, samt bygget det første af ialt to små pumpehuse, og vandtårnet, der skulle forsyne de kommende huse med vand, så alle havde indlagt vand og træk-og-slip-toiletter, hvilket var usædvanligt på de tider.

Bebyggelsen blev opført i midten af 1930'erne og kom til at bestå af 30 - 40 små huse.

De første 16 huse blev bygget på Birkevej (nu Birketoften) og Klitvej. De stod færdige i 1935. Træerne var ganske lave, og man kunne se alle husene på een gang.

Husene lignede hinanden udefra. De havde karakteristiske "tårn", som jo endnu findes på nogle af husene, de var gulkalkede i forskellige nuancer. De dejlige stalddøre der var grønmalede, blev sammen med garageportene lavet på Mors, og sendt til Nykøbing Sjælland med jernbanevogne.

Husene blev bygget af en murermester fra Nykøbing Sjælland, og to altmuligmænd Marius og Christian, der senere blev afløst af Viggo Petersen.

Den runde bygning i midten på billedet er et vandtårn, som ovenfor nævnt skulle forsyne den omkringliggende sommerhusbebyggelse med vand.

Materialerne til sten var billige. Med en bestemt vind kom der noget fint grus op på stranden. Gruset blev blandet med cement. I flere år stod der en mand bag klitterne ved Vestvejjj og lavede sten på et hjemmelavet apparat.

Det blev fortalt, at de små huse stod Nielsen i 900,00 kr. pr. stk.

Det undrede Nielsen meget, at sommergæsterne slog sig ned i hele sommerperioden under så trange forhold, og derfor byggede han den lille tilbygning, enten af træ eller sten, på de fleste af husene, der gav lidt ekstra køkkenplads, samt et ekstra soverum.

De næste 7 huse blev bygget for enden af Klitborgvej og på Strandvej i vinteren 1935, og foråret 1936. De var en del større og mere konfortable.

De endnu finere huse i Gyuden fulgte efter, og endelig blev udlejningsbyggeriet afsluttet 1942 med de tre smukke stråtækte huse på Vestvej. Samme år kom der byggestop på grund af krigen.

I de første år var der ingen forretninger mellem Nykøbing Sjælland og Rørvig, men også det var der tænkt på, for på Birkevej 1 var der en lille blandet landhandel, men kun for en kortere periode, for det kunne vist ikke betale sig.

1941 kom Sven Nielsen til Klitborg for at aflaste sin far med det store arbejde det var at administrere de mange udlejningshuse.

1946 den 2. april er der dannet et konsortium bestående af direktør Svend Vedde, Nykøbing Sjælland, sognerådsformand Christoffer Danielsen, Nakke og assurandør Petersen, Jagtborg, som har købt en plantage på 27 tdr. land lige overfor Jagtborg.

Sælgeren er entreprenør Nielsen, Klitborg, og hvad Odsherred Tidende erfarer er købesummen 150.000,00 kr. - 1915 blev arealet solgt for 8.000,00 kr.

1947 døde entreprenør Niels Nielsen på Klitborg 85 år gammel.

Sven Nielsen overtog nu alle husene, men han har ikke lagt skjul på, at det var en underskudsforretning.

1950 besluttede Sven Nielsen sig til at sælge alle husene, og de blev tilbudt lejerne på utrolig favorable vilkår.

Det første lodsejerlav blev oprettet i juli 1950.

1951 den 6. oktober har fiskeeksportør Svend Nielsen, Roskilde, af dødsboet efter sin mor, fru entreprenør Nielsen, købt ejendommen "Klitborg" for 40.000,00 kr.

De mange sommerhuse som dødsboet også ejede, er nu efterhånden solgt.


Her ligger bl.a. i dag (2012) Klitborg Feriehjem.

Se også: Niels Nielsen - Klitborg


Kilde: Lokalarkivet 2012. - Klitborg og Entreprenør Nielsen ved Anne Neergaard 1985. - Holbæk Amts Venstreblad 6. oktober 1951. - Odsherred Tidende 2. april 1946.--SOC 25. sep 2012, 16:25 (CEST)