Jarlen af Bothwells Square Dancers

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Jarlen af Bothwells Square Dancers

Jarlen.jpg
Den 7. september 1988 startede Jarlen af Bothwells Square Dansers op med den første øveaften i traditionel Squaredans på Fårevejle Fri- og Efterskole med Poul og Bodil Jensen som callere. Denne første aften mødte ca. 100 interesserede op. Man dansede først denne onsdag i Fårevejle, næste onsdag i Højbyhallen og fortsatte fremover med at danse hver anden onsdag hvert sted. Det kostede 20,00 kr. pr. aften at deltage, eller man kunne betale 140,00 kr. for en hel sæson som dengang gik fra 7. september til 14. december.

Sidst på året fik man imidlertid problemer, for Fårevejle Fri- og Efterskole havde gennem årene fået nogle tilskud fra H.a.Ø.G. til noget "elev-sommerlejr", og da H.a.Ø.G. ikke mere ville give skolen dette tilskud, blev man bedt om at finde et andet sted at danse. Mange troede nu klubben var opløst, og andre valgte at danse andre steder, så medlemstallet faldt drastisk.

Resten af sæsonen dansede man så videre 2 gange om måneden, den første gang på Svinninge skole, og 14 dage efter i Højbyhallen.

Den 14. januar 1989 startede man den nye dansesæson op igen. Man fortsatte med at danse to gange om måneden i henholdsvis Højbyhallen og på Svinninge skole, og det fortsatte man til der blev holdt afslutning i Højbyhallen den 12. april. Også denne gang kunne man betale 20,00 kr. pr. øveaften, eller 120,00 kr. på een gang i danseafgift. Medlemskort kostede 10,00 kr. Desværre var medlemstallet faldet endnu mere af grunde man ikke var herre over.

Efter sommerpausen, onsdag den 13. september 1989 startede man så en ny dansesæson op, og man havde valgt at lave nogle radikale ændringer, for selvom man havde gode forhold på Svinninge skole, valgte man at danse fremover i Højbyhallen. Man valgte at lave et ungdomshold hvor danseafgiften var 150,00 kr. og et voksenhold hvor danseafgiften var 350,00 kr. for en hel sæson fra onsdag den 13. sepetember 1989 til onsdag den 28. september 1990. En anden og meget væsentlig ændring var, at man nu gik over til at danse "Modern Style Square Dancing", og den traditionelle Squaredans var nu helt ude af billedet.

Den 7. april 1990 stiftedes landsorganisationen D.A.A.S.D.C., i Hadsten i Jylland, som vedtog man skulle danse efter det Amerikanske system der er underlagt "Callerlab", USA. Man vedtog at det første store landsstævne skulle afholdes i Højbyhallen med Jarlen af Bothwells Square Dancers som primus motor.

Da man startede op efter sommerpausen var medlemstallet katastrofalt, men man var nu kommet ind under D.G.I., som man havde et tæt forhold til, bl.a. deltog man med opvisninger hvert år ved Høvestævnerne. Og da man nu langsomt fik flere og flere nye medlemmer, som for de flestes vekommende kom fra Nykøbing, valgte man at flytte her til, hvor man fik lovning på at kunne bruge pigernes gymnastiksal på Grundtvigsskolen, selvom man på ingen måde var utilfredse med forholdene i Højby.

Solvognsfestival i Nordgårdshallen 2003 med Squaredansere fra hele Sjælland, og callere fra Tyskland, Sverige og USA. Foto: SOC.
1991 blev et vendepunkt for nu mente man det var på tide at blive etableret som klub, og den 16 januar blev der så indkaldt til stiftende generalforsamling på scenen i Højbyhallen, hvor der deltog 22 medlemmer. Man vedtog at beholde navnet uændret, og man fremover skulle være hjemmehørende i Nykøbing Sjælland, og at man fremover ville lægge undervisningen her i det omfang det kunne lade sig gøre.

Den 21., 22. og 23. juni afhold klubben, sammen med Roskilde Square Dance Klub og Slagelse Square Dance Klub, så det første landsstævne, Dansk Convention, i Højbyhallen med stor succes.

Fra 1992 og fremover gik det fremad med klubben, som voksede støt, samtidig med man lavede mange opvisninger, hvilket også var med til at medlemstallet voksede igen. Næsten hele klubben var med på en 3-dages tur til Den Haag i Holland, hvor man dansede i tre dage, og i det hele taget var klubben meget aktiv med bl.a. en "Solvognsfestival" hvert år hvor man dansede fredag aften og hele lørdagen i Nordgårdshallen og i Nordgårdsskolens aula med callere fra Sverige, England, Tyskland og sågar fra USA. I den forbindelse lavede man en stor opvisning på gågaden i Nykøbing, som man fyldte helt op med Squaredans lørdag formiddag, ligesom man hvert år i september lavede en opvisning på hovedgaden med 2 Square, for at hverve nye medlemmer. Da Dronning Margrethe og Prins Henrik besøgte byen var man også med og lavede en lille opvisning for mejestæten med 2 square, man lavede en opvisning på Mols-liniens færger for at markere en "Amerikansk Uge", man deltog med en opvisning i København da "Dyne-Larsen" åbnede en ny Jysk Sengetøj, og var med i en meget stor opvisning med 120 dansere da den nye Lillebæltsbro skulle indvies o.s.v., o.s.v.

Kildemateriale: S. Ole Clausen.--SOC 6. sep 2011, 09:38 (CEST)