Jakob Jensen

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Ses-jacobjensen.jpg

Jakob Jensen, borgmester i Nykøbing Sjælland.

Jakob Jensen er sagfører, og født den 14. Oktober 1888 i Kolding som søn af murermester J. Jensen og Hustru Vilhelmine, født Kristensen.

Gift 11. december 1914 med Herdis (Krese) Jensen, datter af portør Jens Christiansen, Sorø, og hustru Frederikke, født Roed.

Præliminæreksamen 1903 fra Kolding Realskole, exam. juris 1909. Sagførerfuldmægtig i København 1909—12.

Han var fuldmægtig hos sagfører Laur. Jessen i København, og havde den berømte socialdemokrat, Peter Sabroe, som omkom i jernbaneulykken ved Bramminge 1913, som fast klient.

Sagførerfuldmægtig 1912 hos sagfører Borre i Nykøbing Sjælland 1912—13. Sagfører Borre havde overtaget E. Clausens Sagførerforretning.

1913 blev han selv sagfører i Nykøbing Sjælland.

Firma Borre & Jensen 1917.
Nykøbing Byråd 1933-37. - Fra venstre: Lærer Andreas Bjørnsgaard, tømrere Johannes Olsen, tømrer Fr. Petersen, inkassator Peter A. Frederiksen og kommunebogholder Schjønning Rasmussen.
Borgmester Jacob Jensen.
Videre ses: Savværksejer L. S. Poulsen, fabrikant Otto Zimermann, bankdirektør Grue, gårdejer L. P. Larsen?, mejeribestyrer C. C. Iversen og redaktør C. W. Christensen.

Medlem af kredsbestyrelsen for 2. sagførerkreds 1926.

Medlem af byrådet i Nykøbing Sjælland for de Konservative 1. April 1921.

Borgmester i Nykøbing Sjælland 1926-1937, og sad siden i byrådet som menigt medlem, men gik ud efter en periodes udløb 1946.

Formand for Turistforeningen 1926 til 1945. Han var fader til idéen om at afholde "Asfaltbal i Nykøbing" da hovedgaden var blevet asfalteret, og skulle indvies 1930. Han blev senere æresmedlem af Turistforeningen.

Medlem af Sagførerrådet og formand for Kasse- og Regnskabsudvalget og Havneudvalget.

Forretningsfører for Urmager- og Optiker Centralforeningen.

Han var i bestyrelsen og formand for Banken for Nykøbing Sj. og Omegn, og tråde tilbage den 8. februar 1964, som den eneste, der var tilbage af bankens stiftere.

han var forretningsfører for Urmagernes Landsforening.

1958 den 6. maj har han solgt sit hus i Gudmindrup til bestyrer Villiam Frederiksen, Ulstrup.

+

En søn fik også landsretssagførertitlen, og blev optaget i firmaet.

Sønnen Børge Jensen, Nykøbing Sj., døde 8. marts 1955 kun 39 år gammel.

+

Kilder:

Holbæk amt 1933-34 udg. Amtshistorisk Forening.

Danmarks Kommunale Forvaltning udg. af Selskabet ”Vort Samfund”, København.

Holbæk Amts Venstreblad 8. marts 1952 og 9. marts 1955 og 6. maj og 7. oktober 1958 og 10. februar 1964 og 8. oktober 1968.

Odsherred Tidende 25. januar 1946 og 9. oktober 1948.

--ses 31. jan 2012, 16:18 (CET)

--SOC 6. okt 2012, 16:06 (CEST)