Højby Afholdsforening

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Højby sogns Afholdsforening stiftedes den 21. december 1892. Afholdstaler Peter Hansen, Horsens, talte ved et offentligt møde, og efter foredraget oprettedes foreningen.

Som formand valgtes ungkarl Laurits Nielsen, Højby (nu Kaptajn-Klint, København). Laurits Nielsen havde været medlem af Asnæs Afholdsforening en tid forud, og det var ham, der fik oprettet foreningen, som blev stiftet med 8-10 medlemmer.

1894 den 1. januar var foreningen vokset til 30 medlemmer. Der sendtes for første gang et andragende til sognerådet om tilskud, som den 25. marts bevilgede 10 kr., som var det årlige tilskud indtil 1917, hvor det blev sat op til 25 kr.

1895 den 25. februar valgtes Andreas Petersen, Gundestrup (nu A. P. Lundholt, Gundestrup) til formand. Der var dengang 54 medlemmer, som i 1897 var det gået op til 64.

1898 valgtes Niels Nielsen, Nyrup, til formand, men han var det kun ½ år, så valgtes Niels Olsen, Stårup (nu Brændt). Medlemstallet var gået ned til 21, men det begyndte straks at gå op igen, så der den 24. september var 35 medlemmer.

Men nu begyndte en vanskelig tid for foreningen. Der havde altid været knabt med penge, men nu havde man en gæld til kredsen på 50 kr., og uoverensstemmelser mellem formanden og bestyrelsen bevirkede at foreningen næsten var uddød i årene 1899-1900.

1900 om foråret den 13. maj valgtes Pastor N. A. Jensen, Lumsås Kirke, til formand, som han vedblev at være til han rejste fra sognet. I den tid kom foreningen i bedre gænge igen, ikke så meget medlemstallet men nu fik man et lille økonomisk overskud igen.

1902 vedtoges det at alle medlemmer, som ville holde "Folkevennen" skulle have den frit et kvartal.

Foreningens fane indviedes på Grundlovsdagen i 1902 ved en fest, som afholdtes på Nygård Bakker efter kredsmødet.

Pastor N. A. Jensen rejste fra Lumsås Kirke i 1904, og Peter Andreasen, Sonnerup, valgtes til formand.

1904 valgtes Hans Hansen, Nyrup, til formand, de var dengang 54 melemmer.

1905 var medlemstallet 63, og det har siden holdt sig omkring dette tal.

1906 og 1907 var Michael Jørgensen, Højby, formand.

Den 5. juni 1906 oprettedes en ny forening i Lumsås, hvortil en del af vore medlemmer gik med.

Michael Jørgensen rejste fra sognet i oktober 1907, og Hans Hansen valgtes igen til formand og var det i årene 108 til 1910.

1911 var Laurits Danielsen, Nyrup, formand.

1912 til 1913 var "Minus" Larsen, Højby, formand.

1912 til 1913 igen var Hans Hansen, Nyrup, formand.

I januar 1916 valgtes Hans Rasmussen, Højby, til formand.

Medlemstallet var ved nytåret 1917 på 115 som i løbet af året steg til 150, hvoraf flere er ældre bosiddende folk, men det store flertal er dog fremdeles ungdommen.

Foreningen fejrede den 21. december 1917 sit 25 års jubilæum, og udgav i den forbindelse et "Festskrift".

Højby Afholdsforening havde i 1939 30 medlemmer.

Formand i 1939 var parcellist Julius Jensen, Snekkebjerg (formand siden 1937). Den øvrige bestyrelse bestod i 1939 af landmand Christian Hansen, Nyrup; arbejdsmand Gunnar Johannes Jensen, Fladvandet, Klint; parcellist Jens Magnus Jensen, Gudmindrup (også formand fra Holbæk Amts Afholdskreds fra 1931); tømrermester Johan Martin Petersen, Højby; parcellist, tidl. drejer og cykelhandler Nicolai Rasmussen, Ellinge Mark.


Kilde: Odsherreds Afholdskreds 1893-1918.--SOC 19. sep 2011, 10:53 (CEST)

Kilde: Afholdsbevægelsen i Danmark, udg. 1939 --Odswiki 1.3. 2012