Forskel mellem versioner af "Gudmindrup Friskole"

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Linje 39: Linje 39:
  
 
1946 til 1953 var forstanderen [[Peter Hansen, Gudmindrup]]. 1953 blev han indstillet som 1. lærer i Sjolte på Sydsjælland, hvor han skal afløse den kendte lærer Rasmussen, der er formand for Kristelig Lytterforening.
 
1946 til 1953 var forstanderen [[Peter Hansen, Gudmindrup]]. 1953 blev han indstillet som 1. lærer i Sjolte på Sydsjælland, hvor han skal afløse den kendte lærer Rasmussen, der er formand for Kristelig Lytterforening.
 +
 +
1946 den 1. november blev det en statsanerkendt efterskole, hvilket betyder at eleverne kan få statsstøtte.
  
 
1952 den 15. februar blev der holdt stiftende generalforsamling som selvejende institution. Skolen ejedes tidligere af ca. 60 aktionærer, som nu har fraskrevet sig retten til deres aktiekapital.
 
1952 den 15. februar blev der holdt stiftende generalforsamling som selvejende institution. Skolen ejedes tidligere af ca. 60 aktionærer, som nu har fraskrevet sig retten til deres aktiekapital.
Linje 116: Linje 118:
  
  
''Kilde: Dansk Skole-Stat bind II, Arthur Jensens Forlag 1933. - Lokalarkivet 2012. - Holbæk Amts Venstreblad 16. juli 1952 og 16. maj 1953 og 29. februar 1956 og 26. februar 1960 og 5. marts 1964 og 16. november 1968 og 14. august 1970 og 26. april 1972 og 8. august 1979 og 1. marts 1980. - Odsherred Tidende 2. april 1946 og 1. november 1948.''--[[Bruger:SOC|SOC]] 9. apr 2012, 13:42 (CEST)
+
''Kilde: Dansk Skole-Stat bind II, Arthur Jensens Forlag 1933. - Lokalarkivet 2012. - Holbæk Amts Venstreblad 16. juli 1952 og 16. maj 1953 og 29. februar 1956 og 26. februar 1960 og 5. marts 1964 og 16. november 1968 og 14. august 1970 og 26. april 1972 og 8. august 1979 og 1. marts 1980. - Odsherred Tidende 2. april og 16. oktober 1946 og 1. november 1948.''--[[Bruger:SOC|SOC]] 9. apr 2012, 13:42 (CEST)
  
 
[[Kategori: Friskoler]]
 
[[Kategori: Friskoler]]

Versionen fra 10. nov 2019, 20:51

Gudmindrup Friskole, der opførtes 1908.

Gudmindrup Friskole, Stenstrupvej 27, Ll. Gudmindrup, beliggende midtvejs mellem Stenstrup og Gudmindrup i Odsherred.

Oprindelig "Sonnerup Friskole".

Også kaldet: "Stenstrup-Gudmindrup Friskole".

Også kaldet: "Gudmindrup-Stenstrup Friskole".

Også kaldet: "Gudmindrup Fri- og Efterskole".

Det hele begyndte med ungkarlen Niels Andersen fra Stenstrup efter et ophold på Vallekilde Folkehøjskole, der var blevet anlagt 1865, blev optaget af Ernst Triers tanker. Sammen med gårdejer Peter Henriksen fra Sonnerup, henvendte de sig til Ernst Trier for at få hjælp til at oprette en friskole i Sonnerup.
Lorents Kristian Birkedal.
Foto. Søren Bay, Asnæs.

Peter Henriksen ejede et lille hus i Sonnerup, og i den ene ende af dette blev indrettet en skolestue, og et lille kammer til læreren Lorents Kristian Birkedal. Huset lå overfor smedemester Stig Jacobsens ejendom, og er for længst revet ned.

1868 den 21. november startede man med Lorenz Kristian Birkedal som lærer. Hans løn bestod af, at han fik sin mad hos Mads Olsen, mens Peter Henriksen sørgede for brændsel. Da Lorenz Birkedal ønskede at gifte sig i 1876, måtte han sige sin stilling op, da han simpelthen ikke kunne forsørge sin kone. Han blev senere forstander for Hejls Efterskole i Kolding.

Et lille års tid havde skolen en ung lærer, men han magtede ikke opgaven, så i 1877 ansatte man Anders Jørgen Petersen.

Anders Jørgen Petersen besluttede sig til selv at opføre en skole, og da friskolen lå ved siden af kommuneskolen i Sonnerup, besluttede han sig for at bygge den i Stenstrup.

1888 den 1. oktober flyttede friskolen til Stenstrup, hvor der senere kom købmandsforretning, og hvor den fungerede i mange år indtil Anders Jørgen Petersen ønskede at stoppe 1908, men ønskede at blive boende i Stenstrup.

Gårdejer Jacob Sejer Trier, Sekshøj, blev formand for skolekredsen 1908, en post han beklædte i en årrække.

1912 til 1939 var sparekassedirektør Holst formand for skolekredsen.

1939 til 1946 var forstander Hansen formand for skolekredsen.

1946 ledes skolen af lærer Christensen.

+

En kreds af forældre slog sig sammen, og det lykkedes dem at samle penge ind til en ny skole, og den blev så bygget midtvejs mellem Stenstrup og Gudmindrup.

1908 flyttede 46 elever ind, fordelt på 2 klasser, samt deres nye lærer hr. Godsk, fra Andelsskolen i Middelfart.

1912 erhvervede K. Holst friskolen, som han havde til 1939.

1946 til 1953 var forstanderen Peter Hansen, Gudmindrup. 1953 blev han indstillet som 1. lærer i Sjolte på Sydsjælland, hvor han skal afløse den kendte lærer Rasmussen, der er formand for Kristelig Lytterforening.

1946 den 1. november blev det en statsanerkendt efterskole, hvilket betyder at eleverne kan få statsstøtte.

1952 den 15. februar blev der holdt stiftende generalforsamling som selvejende institution. Skolen ejedes tidligere af ca. 60 aktionærer, som nu har fraskrevet sig retten til deres aktiekapital.

Fremover vil det være sådan, at ethvert forældrepar kan blive medlem af skolekredsen mod at betale et bidrag, som fastsættes af bestyrelsen.

Såfremt skolen en gang ophæves, skal dens midler tilfalde Dansk Friskoleforening.

1960 besluttedes det at ændre skoleåret fra skolestart i april til efter sommerferien.

1963 blev der lavet en mindre udbygning.

1974 til 1979 var skoleinspektøren Hans Lind, der i stedet fik en stilling som lærer ved børnepsykiatrisk afdeling på Københavns Amtssygehus i Glostrup.

Man måtte så klarer sig med en konstitueret leder et stykke tid.

1979 den 1. oktober ansattes Jørgen Fick som leder af friskolen, men han var kun på posten et års tid, da han fratrådte på grund af uenigheder med bestyrelsen.

1980 den 1. marts vendte Hans Lind tilbage som leder af friskolen. Han har dermed opsagt sin stilling ved Glostrup sygehus.

Friskolen måtte lukke 2006 på grund af økonomiske årsager, og kom i privat eje.

2016 den 1. april lukkede friskolen.


Formænd:
Sonnerup Friskole ca. 1870 med elever fra friskolen sammen med lærer Lorens Kristian Birkedal stående bagerst til venstre.
Der er ingen oplysninger om de andre voksne.
Sonnerup Friskole lå på matr. nr. 9, Sonnerup By, men er revet ned. - Grunden hører til Oddenvej 49C, 4500 Nykøbing Sj.

Olaf Nielsen, gårdejer, Gudmindrup.

Peter Petersen, Gudmindrup.

Magnus Nielsen, Nykøbing Sjælland, var formand i 1953.

Gårdejer Svend Hansen var formand til 1956.

1956 den 28. februar valgtes Gunnar Nielsen, Gudmindrup, til formand, som han var til 1960.

1960 den 25. februar valgtes gårdejer Sv. Hansen til ny formand.

Formand indtil 25. april 1972 var Vagn Nielsen, Stenstrup.


Lærere ved skolen:

L. A. Godsk var lærer 1908 til 1912.

Karl Laurits Henrik Holst fra 1. september 1912 til 1939. Han var i mellemtiden blevet sparekassebestyrer i Højby.

Som ekstralærer var i mellemtiden ansat Inga Beck, og man udvidede nu til 4 klasser.

1923 den 1. november ansattes Inga Nielsen som lærer, der var gift med husmand Frede Nielsen, Herrestrup.

Dorthea Jørgensen blev ansat fra 1. april 1932.

1939 ansattes Emil Christiansen som lærer indtil 1. maj 1946 hvor han og hans hustru blev lærere ved Egå Fri- og Efterskole i Jylland.

1946 ansattes Peter Hansen, Gudminrup, som rejste 1953.

1953 den 1. august blev han afløst af Kaj Hansen, Gudmindrup, til 1964. Han er gift med Edith, som underviste i husgerning, men de rejste til Jylland.

1964 ansattes Olav Bredvig og hans hustru indtil 1970.

Andreas Juul fra 1. august 1970.


Se også: Gudmindrup Friskole 1929.

Se også: Gudmindrup Friskole ca. 1930.

Se også: Gudmindrup Friskole 1939.

Se også: Gudmindrup Friskole 1944.

Se også: Gudmindrup Friskole sommeren 1953.

Se også: Gudmindrup Friskole marts 1956.


Kilde: Dansk Skole-Stat bind II, Arthur Jensens Forlag 1933. - Lokalarkivet 2012. - Holbæk Amts Venstreblad 16. juli 1952 og 16. maj 1953 og 29. februar 1956 og 26. februar 1960 og 5. marts 1964 og 16. november 1968 og 14. august 1970 og 26. april 1972 og 8. august 1979 og 1. marts 1980. - Odsherred Tidende 2. april og 16. oktober 1946 og 1. november 1948.--SOC 9. apr 2012, 13:42 (CEST)