Grevinge Skole

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Grevinge gamle Skole i mellemkrigstiden.
Skolen set fra kirkegården henover Skolebakken, som vejen mellem mur og skole hedder.
I baggrunden til højre ses Grevinge Kirke, Skolebakken 6, matr. nr. 2k.

Grevinge Skole i Odsherred, matr. nr. 2m, er begyndt i 1822.

Lærer Niels Benedikt Schou var lærer fra 1815 til 1875. Han interesserede sig for "Landbrugets Fremme", hvilket gav anledning til han i 1839, af regeringen, fik overdraget Frenderupgården for at indrette en mønstergård, og oprette Frenderupgård Landbrugsskole her.

I Grevinge skole har forfatteren Kappel Bøcker skrevet flere af sine fortællinger for børn, idet hans far, H. Blom, var lærer på skolen fra 1896 til 1918.

Den gamle degnebolig, bygget 1741 af Lyder Sørensen Høyer, kendt fra sin beskrivelse af Grevinge sogn, står 1918 stadig som en af skolens fløje.

1883 blev skolen udvidet med Grevinge Forskole.

1899 var førstelæreren H. Blom.

1918 har skolen 4 klasser, der undervises af førstelærer Lars Peter Andersen, som tillige er Kirkebylærer og organist, og lærerinde frk. Josepha Marie Johansen forskolelærerinde fra 1907.

Midt i 30-erne var der stadig 4 klasser med omkring 90 elever i skolen.

1954 den 4. marts har sognerådet besluttet midlertidig leje af Grevinge Konditoris ledige lokaler på grund af den nuværende pladsmangel.

+

Efter Centralskolens indvielse i 1955 benyttes skolelokalet til forskole med fru Alice Hansen som lærerinde.
Grevinge Centralskole omkring 1960.
Vestergade 10 C i Herrestrup.

Hun blev senere gift med Helge Sørensen, født 1927. De har senere - 1969 - købt ejendommen af kommunen, mod skolelokalet stadig blev benyttet til forskole.

1958 den 1. maj ansattes Alfred J. Grevsen til ny skoleleder. Han er 32 år og gift, og kommer fra Tårnby kommunes skolevæsen, hvor han var lærer i Kastrup.

1964 den 5. februar besluttedes det at oprette en 9. klasse fra det nye skoleårs begyndelse. Der havde meldt sig 11 elever, og der vil derfor ikke blive ydet tilskud til efterskoleophold.

Ved skoleårets begyndelse 1975/76 er Grevinge Forskole flyttet til Centralskolen, Herrestrup Skole.

1979 solgte Helge Sørensen ejendommen til Ame Arlith. Helge Sørensen beboede fortsat skolen sammen med sin familie.

Se endvidere: Skolejorden.


Skolelærere:

1814 til 1870 den første lærer, som var Niels Benedikt Schou og som var lærer i 60 år.

Derefter kom Biilmann til 1887, som døde i en ung alder.

1918 den 1. juli Lars Peter Andersen, der var lærer over 50 år til 1895.

Så kom Hans Christian Boisen Blom. Førstelærer ved Grevinge Skole 1895-1918.

1946 den 1. december ansattes seminarist Gæa Wohlers Hansen som aspirant til embedet som lærerinde.

Så kom førstelærer L. P. Andersen i 31 år til 1. januar 1950.

1907 til 1946 Josepha Johansen.

På et tidspunkt ansattes Inga Nielsen, der var gift med husmand Frede Nielsen, Herrestrup.

På et tidspunkt var Dorthea (Frederiksen) lærer på skolen til hun blev gift med musiker Jens Frederiksen.

1960 den 21. juni lærerinde Sigrid Melgaard, Højvangsskolen, Glostrup, og hendes forlovede Poul Hasseriis Iversen, der p.t. er soldat i Holbæk.

1960 den 21. juni lærerinde Tove Rishøjgaard, Sønderborg, der om kort tid skal giftes med lærer Nielsen, Herrestrup.

E. Ernbjerg er udnævnt til overlærer 8. september 1960.

Helga M. Nielsen er udnævnt til overlærer 8. september 1960.

Margit Nielsen er udnævnt til overlærer 8. september 1960.


Se også: Grevinge skoles elever 1921-22.

Se også: Grevinge skoles elever ca. 1923.

Se også: Lyder Sørensen Høyer.

Se også: Lyder Sørensen Høyers skole.


Kilder:
Odsherred Tidende 3. december 1946.
Holbæk amt 1933-34 udg. af Amtshistorisk Forening.
Sjællandske byer og deres mænd udg. på National-Forlaget 1918.
Grevinge Sogn, III bog, samlet af Anders Andersen.
Huse, Gårde og Godtfolk i Grevinge sogn af Gustav Jensen 1953.
Holbæk Amts Venstreblad 22. november 1949 og 5. januar 1950 og 4. marts 1954 og 10. april 1958 og 21. juni og 8. september 1960 og 6. februar 1964.--SOC 22. feb 2012, 22:17 (CET)