Grevinge Mølle

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Grevinge Mølle og Møllegård
Grevinge Mølle, matr. nr. 15d, Holbækvej 24 (Næsvangsvej 18A), Grevinge.

Det var hestehandler Jens Nielsen, der 1905 fik møllen flyttet fra Tåsinge til den nuværende placering, og her blev den opført som kornmølle 1904, på en parcel udstykket fra Andhøjgård.

I 1920-erne blev der indlagt dieselmotor i møllen, og efter mølledriften var indstillet i 1950-erne blev møllen indrettet til beboelse, kontor og værksted, og blev derefter anvendt som lagerrum.

Mølleejere:

1905-1924 Peter Hansen og dennes enke

1924-1930 Peter Anton Rasmussen (også ejer af Grønnehave Mølle i Nykøbing Sjælland). Efter at have overtaget Grønnehave Mølle drev han møllen videre et stykke tid med bestyrer inden han afhændede den.

Bestyrer i 1934: Harald Petersen, f. 1896 i Fårevejle.

Indtil 1948 var møllen ejet af Th. Jensen.

1948 den 1. april købte magasinforvalter Nicolaj Christensen, Skovriddergården, Kappendrup, Fyn, møllen.

1951 den 1. december har Svend Nielsen, Grevinge Mølle, købt landmand Alfred Larsens villa "Vima" i Hølkerup.

Bestyrer fra 1955 Alfred Jensen, Grevinge.

Møllen nedlagt i første halvdel af 1950erne og indrettet til beboelse.

1963 har 3 unge mennesker lejet møllen for at lave filmsstudie til optagelse af foreløbig en turistfilm om Odsherred på 15 minutter.

1963 den 3. marts indviedes møllestudiet, og man er klar til at optage Odsherredsfilmen i 16 mm og i farve. Idé og instruktør bag filmen er Lisbeth Herbert Nielsen, Nykøbing Sjælland.

Det tre unge er Vagn Christensen, Svinninge, som er uddannet boghandlermedhjælper, Preben Mortensen, Grevinge, som er tømrer og Alex Frederiksen, der har en uddannelse som radiotekniker.

Møller Clausen, Herrestrup, har lavet en lejeaftale med de unge, der de første 2 år skal betale de 100 kr., som møllen har i udgifter til brandforsikring m.v., men senere sættes lejen op til 400 kr. om året.


Kilde: Danske Møller af Niels Meyn. Erhvervsforlaget, 1934. - Møllebygninger i Danmark udg. af Miljøministeriet og Skov- og Naturstyrelsen. - Holbæk Amts Venstreblad 24. november 1951 og 1. april 1957 og 4. marts 1963. - Lokalarkivet i Vig 2017. - Odsherred Tidende 17. og 18. marts 1948.--SOC 21. sep 2014, 01:44 (CEST)