Elmely, Grevinge

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Elmely ca. 1910.
Elmely, matr. nr. 17b, Strandvangsvej 5, Grevinge, Odsherred, areal 12,7 ha.

Mads Jensen fra Strandgård udskilte før sin død denne parcel til en datter, som blev gift med en mand der hed

1. Krtesten Hansen, der i 1858 rejste bygninger her. Han solgte 1873 til

2. Lars Nielsen, født i Sneglerup 1820. Han var sognerådsformand fra 1859 til 1865, og sognefoged fra 1883 til 1898. Død 1902. Sønnen

3. Niels Peter Nielsen, Grevinge, er født 1868. Han var soldat 1890 ved 23. batl., og blev 1898 udnævnt til sognefoged, et embede han endnu i 1952 beklæder. I 1933 blev han Dannebrogsmand, og fik 1938 fortjenstmedaljen i sølv. Hustruen Anna Marie, er fra Sneglerup. Sønnen

4. Aksel Nielsen, født 1904, død 1963 ugift, overtog ejendommen 1950.

5. Aage Pedersen, sognefoged, der havde overtaget embedet efter sin far Niels Peter Nielsen, Grevinge.

6. 1964 frk. Lilia Leth. - Jorden forpagtet til matr. nr. 17a.

7. 1980 Breben Bischer og Helene Karstoft Birch.


Kilde: Grevinge Sogn, III bog, samlet af Anders Andersen. - Huse, Gårde og Godtfolk i Grevinge sogn af Gustav Jensen.--SOC 24. feb 2012, 11:12 (CET)