Drags Mølle

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Drags Mølle i Holbæk Amts Venstreblad 6. september 1961.
Drags Mølle, Dragsmøllevej 20B, matr. nr. 14p og 14q, Hørve, Odsherred.

Drags Mølle ligger et par kilometer nordvest for Hørve by, mellem Vallekilde og Hørve.

Der har fra gammel tid været en lille vandmølle - en såkaldt "Græsmølle" - ved et vandløb, men engang i slutningen af 1600-tallet blev der bygget en "Stubmølle" i nærheden. Efter den var nedrevet blev den eksisterende mølle, en "Gallerihollænder" opført som kornmølle i 1873. Der blev påsat selvkrøjer og selvsikker i 1924, og i 1932. blev der installeret en 24 hk. Bukh dieselmotor i møllen.

Drags Mølle tilhørte i mange år Godset Adelersborg (Dragsholm Slot).


Se også: Drags Møllegård.


Fæstere/forpagtere/ejere af møllen:

1802 Rasmus Fogh fæster Drags Mølle "med heste- og vejrmølle" under Adelersborg (Dragsholm Slot).

1814 Frederik Chr. Grandjean fæster Møllen.

1819 Søren Offersen fæster Drags Mølle.

1921 blev den overtaget af møller Antonny Rasmussen, der havde den i 40 år.

1850 Søren Offersens enke ophæver fæstet.

1850 frikøber Rasmus Malling møllen fra Adelersborg (Dragsholm Slot).

1873 bliver stubmøllen købt endelig fri af Rasmus Malling, der siden solgte møllen, som blev flyttet til Kongsted ved Vipperød, hvor den blev afløst af den senere hvide mølle.

1873 opfører Rasmus Malling en ny hollandsk vindmølle på bakken ved Drags Møllegård.

1921 til 1961 ejes møllen af Alfred Antonny Rasmussen, født 3. april 1893 i Kalundborg. Alfred Antony Rasmussen blev boede i huset ved siden af møllen i mange år.

1961 er det slut med mølleriet da hotelforpagter Ejvind Hougaard overtager møllen 1. oktober for at etablere restaurant i møllen.

1965 ejes møllen af Fru Fischer, Hellerup, som har brugt et halvt hundrede tusinde på vedligeholdelse. I den tidligere vognport er indsat store ruder, og gulvet er belagt med fliser, der er parketgulve på hver etage, og der er slået nye egespåner uden på møllen.

1970 den 25. august bliver møllen købt for 100.000,00 kr. af Lise og Giorgio Musoni, København, som indrettede møllen til privatbolig, og til atelier, hvor Giorgio Musoni har atelier hvor han arbejder med emalje på kobber.


Drags Mølle ca. 1935.
Den tidligere møllerbolig, Dragsmøllevej 20A, matr. nr. 14e.
Efter ophør af mølledriften indrettet til beboelse. Hat og vinger afmonteret.
Fotograf: Søren Bay, Asnæs.


Kilde: Danske Møller/af Niels Meyn, Erhvervsforlaget 1934. Møllebygninger i Danmark udg. af Miljøstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen. Nordvestnyt 12.-9.-2011.

Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 6. september 1961 og 25. august 1970.--SOC 27. sep 2013, 14:29 (CEST)